vi
Liên hệ với
chúng tôi

Khởi tạo đơn giản Khoản vay Kinh doanh của bạn với Digital Q LOS

ngày 17 tháng 7 năm 2023

Hệ thống khởi tạo khoản vay kinh doanh (LOS) của Diasoft tự động hóa quy trình khởi tạo khoản vay từ đầu đến cuối cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ quá trình nộp hồ sơ vay vốn đến giải ngân khoản vay. Sản phẩm này là một phần của nền tảng Digital Q.Omnichannel. Nó hỗ trợ cho vay ngay lập tức, thế chấp kinh doanh, tái cấp vốn cho vay, bảo lãnh ngân hàng và các sản phẩm tín dụng phổ biến khác dành cho doanh nghiệp.

Ưu điểm của Hệ thống Khởi tạo Khoản vay SME của Diasoft:

 • Các quy trình kinh doanh sẵn sàng sử dụng đối với hoạt động cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đơn vị ngân hàng khác nhau để quá trình khởi tạo khoản vay diễn ra nhanh chóng hơn.
 • Nơi làm việc ảo dành riêng cho mọi nhân viên. Nhờ vào tính năng này, các chuyên gia khác nhau (nhà kiểm soát rủi ro, nhà quản lý an ninh kinh tế, nhà quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chuyên gia pháp lý hoặc nhà phân tích) chỉ có thể xem các nhiệm vụ được giao riêng cho họ.
 • Tự động tải lên bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ của công ty vay.
 • Lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến hồ sơ vay vốn trong tệp kỹ thuật số (mỗi hồ sơ vay vốn có thể chứa tối đa 100 tài liệu, tùy thuộc vào sản phẩm tín dụng, khu vực và các thông số khác).
 • Tự động xác minh các tài liệu đính kèm theo danh sách kiểm tra và ký tài liệu bằng chữ ký điện tử.
 • Các công cụ tích hợp sẵn để nhận dạng dữ liệu.
 • Tự động tạo biểu in theo mẫu và xuất biểu dưới dạng PDF, Word, XLS.

Sản phẩm có thể thu thập thông tin về những người vay tiềm năng từ các hệ thống bên ngoài, bao gồm hệ thống chính phủ điện tử và cơ quan đăng ký tín dụng. Nó tích hợp với Hệ thống quản lý quyết định của Diasoft, đảm bảo tự động tính toán mức độ tín nhiệm của khách hàng và ra quyết định cho vay.

Tận dụng các công cụ mã hóa thấp của Digital Q.BPM, sản phẩm cho phép các ngân hàng thiết kế các quy trình kinh doanh và quy tắc ra quyết định, dựa trên các kịch bản xử lý hồ sơ của họ, phân phối vai trò và quyền của người dùng doanh nghiệp cũng như các tham số khác. Để trực quan hóa dữ liệu về quy trình khởi tạo khoản vay và tạo báo cáo hoạt động, hệ thống sử dụng các công cụ của nền tảng phân tích trực quan – Digital Q.Sensor.

Sản phẩm được xây dựng trên kiến trúc vi dịch vụ, đảm bảo hiệu suất cao và khả năng chịu lỗi.

Để tìm hiểu thêm về Hệ thống khởi tạo khoản vay của Diasoft, vui lòng truy cập trang web sản phẩm tại www.diasoft.com/vi/loan

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.