vi
Liên hệ với chúng tôi

Tại sao nên sử dụng
Product Factory?

Công nghệ đột phá giúp thiết kế và đưa sản phẩm và dịch vụ ra thị trường nhanh chóng:
 • Nhanh chóng thiết kế và cho ra mắt các sản phẩm cũng như các dịch vụ kỹ thuật số mới.
  Rất nhiều ngân hàng đang cố gắng chuyển đổi kỹ thuật số để bắt kịp với môi trường kinh doanh hiện nay đang thay đổi như vũ bão, tuy nhiên để số hóa các hệ thống cốt lõi kế thừa thường không dễ dàng.
 • Cho phép tùy chỉnh và triển khai, thử nghiệm một cách nhanh chóng các ý tưởng kinh doanh của bạn dù chúng có phức tạp tới đâu.
  Khách hàng thường mong đợi các công ty dịch vụ tài chính cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số mới với nhiều lựa chọn phong phú hơn, nhưng các hệ thống cũ hiện tại không thể hỗ trợ các mẫu sản phẩm mới ngay lập tứcdo thiếu sự linh hoạt và mã hóa cứng.
 • Đẩy nhanh quá trình ra mắt sản phẩm vàdịch vụ mới.
  Quá trình thiết kế sản phẩm mới trong các hệ thống cũ thường mất tới hơn 6 tháng. Các tổ chức tài chính có thể nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ này với nhà máy sản xuất sản phẩm dịch vụ vi mô linh hoạt giúp đẩy nhanh thời gian ra mắt sản phẩm với bất kể hệ thống cốt lõi cơ bản nào.
 • Dễ dàng tạo các gói sản phẩm.
  Các gói sản phẩm chéo của sản phẩm ngân hàng và phi ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến, nhưng các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại không hỗ trợ khả năng kết hợp các sản phẩm và dịch vụ trong các gói sản phẩm cũng như khôngcho phép định giá sản phẩm một cách linh hoạt.

Tính năng
sản phẩm

Thúc đẩy hành trình số hóa của bạn với sản phẩm kỹ thuật số cốt lõi Product Factory:
 • Cho phép quản lý sản phẩm và định giá cho toàn doanh nghiệp bằng cách quản lý thông tin sản phẩm (PIM) cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ tài chính.
 • Thiết lập và quản lý các sản phẩm kĩ thuật số tiên tiến, các dịch vụ, gói sản phẩm, ưu đãi đặc biệt, thông số và giá cả một cách linh hoạt.
 • Thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh và các mô hình mới một cách dễ dàng, chọn ra những mô hình thành công nhất và thực hiện các thay đổi nhanh chóng trong các mô hình khác.
 • Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm từ việc lập kế hoạch và thiết kế sản phẩm mới cho đến khi ra mắt trên thị trường và loại bỏ.
 • Thực hiện định giá linh hoạt và các dịch vụ được cá nhân hóa trên tất cả các khu vực địa lý.
 • Cung cấp sản phẩm phù hợp với riêng bạn. Thích ứng nhanh chóng với yêu cầu của thị trường hoặc xu hướng ngắn hạn. Linh hoạt đưa ra các ưu đãi đặc biệt dựa trên những thay đổi theo thời vụ trong hành vi của khách hàng, các dịp đặc biệt và lễ hội: Giáng sinh, hoạt động mua bán trong mùa hè, các sự kiện công cộng, v.v.
 • Tăng cường khả năng bán hàng gia tăng (up-sale) và bán hàng chéo (cross-sale).

NĂNG LỰC
KINH DOANH

 • Thiết lập sản phẩm, lập kế hoạch dịch vụ, dịch vụ, v.v.
  Khả năng sao chép sản phẩm, tạo sản phẩm từ mẫu có sẵn, kế thừa các thuộc tính ban đầu. Khả năng thiết lập các điều khoản và điều kiện sản phẩm dù có phức tạp tới đâu.
 • Quản lý danh mục tham khảo
  về thông số sản phẩm. Tiêu chuẩn hóa và truy cập nhanh chóng vào dữ liệu tham khảo để thiết kế sản phẩm nhanh chóng và chính xác.
 • Quản lý các phiên bản sản phẩm.
  Duy trì lịch sử thay đổi của sản phẩm. Khả năng sử dụng đồng thời nhiều phiên bản sản phẩm (ví dụ: trong trường hợp phát hành gói dịch vụ mới cho khách hàng mới, phiên bản trước của gói vẫn được hỗ trợ cho người dùng hiện tại).
 • Định giá đa sản phẩm và linh hoạt.
  Công ty có thể hỗ trợ linh hoạt bất kỳ thuật toán nào, ngay cả khi không cần mã hóa nhờ sử dụng bộ tính tỷ lệ và các thông số được tính toán sẵn của các gói dịch vụ.
 • Cài đặt gói sản phẩm.
  Khả năng cài đặt thêm các sản phẩm đơn lẻ cùng với các gói và dịch vụ của đối tác. Có khả năng liên kết với các sản phẩm hiện có.
 • Các sản phẩm của đối tác và các dự án hợp tác thương hiệu.
  Trình bày các sản phẩm của đối tác và mô tả tiếp thị trong siêu thị sản phẩm.
 • Nguồn dữ liệu tổng hợp của sản phẩm.
  Tích hợp với các hệ thống bên ngoài để truy cập dữ liệu sản phẩm tổng hợp. MDM/PIM.
 • Cho ra mắt sản phẩm trên thị trường.
 • Quản lý vòng đời sản phẩm
  từ khi ra mắt trên thị trường đến khi đưa vào lưu trữ.
 • Thiết lập liên kết giữa các sản phẩm riêng lẻ
  để thúc đẩy “bán hàng chéo” và “bán hàng gia tăng”.
 • Quản lý hợp đồng gói sản phẩm.
  Lập báo cáo. Quản lý các gói sản phẩm là một quy trình phức tạp bao gồm nhiều tham số có liên quan với nhau. Đó là lý do tại sao chức năng này thường không có sẵn trong hệ thống hỗ trợ văn phòng tiêu chuẩn (quản lý sản phẩm, sổ cái, ngân hàng lõi).
 • Tính toán số liệu các dịch vụ đã bán.
  Thông tin sau tính toán được sử dụng để tính phí phụ thuộc vào số lượng dịch vụ được cung cấp.
 • Thanh toán.
  Tính phí và theo dõi các khoản chi phí đã được tính toán.

CƠ HỘI ĐỘT PHÁ CHO DOANH
NGHIỆP CỦA BẠN

 • Nhanh chóng tạo ra giá trị
  Tăng tốc thiết kế sản phẩm với những cài đặt linh hoạt thay vì viết mã phức tạp, tốn nhiều thời gian để thử nghiệm và cho ra mắt.

  Dễ dàng thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh mới và thay đổi mô hình kinh doanh mà không bị hạn chế bởi các giải pháp kế thừa không linh hoạt.
 • Thống nhất thông tin sản phẩm
  Tổng hợp tất cả các dịch vụ sản phẩm từ các hệ thống phân tán và giải pháp kế thừa trên một nền tảng duy nhất và đảm bảo quyền truy cập tổng vào tất cả dữ liệu sản phẩm.
 • Gói sản phẩm
  Khả năng đột phá trong việc thiết lập và quản lý các gói sản phẩm phức tạp màkhông thể sắp xếp được trong các hệ thống cốt lõi hoặc giải pháp CRM tiêu chuẩn.
 • Cá nhân hóa các sản phẩm và dịch vụ
  Dễ dàng thiết lập và chỉnh sửa nhanh chóng những ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng và nhóm khách hàng cụ thể thay vì áp dụng các sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn cho tất cả khách hàng.

HIỆU SUẤT
VƯỢT TRỘI

0 000
+ giao dịch
Hàng loạt các giao dịch được diễn ra chỉ trong vài phút
thông số
Cấu hình sản phẩm, dịch vụ, các gói sản phẩm siêu linh hoạt
000
+ TPS
Dễ dàng hỗ trợ khối lượng công việc của các ngân hàng siêu lớn trong quá trình truy cập dữ liệu sản phẩm và tính toán theo thời gian thực
*Cung cấp bởi Red Hat, OpenShift

GIẢI PHÁP
CỐT LÕI

Nâng cao hệ thống quản lý sản phẩm hiện có của bạn, giảm chi phí ra mắt sản phẩm và mô hình kinh doanh mới với nền tảng kỹ thuật số mạnh mẽ Product Factory.
Chuyển đổi tất cả các quy trình thiết kế, triển khai các sản phẩm và dịch vụ tài chính từ các hệ thống hành chính văn phòng truyền thống sang một hệ thống linh hoạt. Tách riêng thiết kế sản phẩm khỏi quy trình kinh doanh và tổng hợp các sản phẩm và dịch vụ có sẵn cho các ngành kinh doanh khác nhau.
Lợi ích khi sử dụng:
 • Thiết lập ProductFactory và danh mục quản lý sản phẩm trên toàn doanh nghiệp với khả năng duy trì tổng hợp tất cả các sản phẩm trong khi vẫn có thể hỗ trợ các tính năng cụ thể tại các địa điểm khác nhau.
 • Độc lập với các hệ thống hành chính văn phòng cơ bản (quản lý sản phẩm, sổ cái chung, các giải pháp kế toán khác).

 • Dễ dàng tích hợp với các nền tảng công nghệ thông tin hiện có với sự trợ giúp của các ứng dụng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu REST API và giao tiếp theo sự kiện.
 • Khả năng quản lý sản phẩm trên nhiều hệ thống cốt lõi và vận hành trên kho công nghệ kế thừa lớn.

 • Truy cập vào các tính năng quản lý sản phẩm hiện đại, chẳng hạn như khởi chạy nhanh các sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, ngay cả trên các hệ thống cốt lõi cũ.
 • “Phát triển gia tăng” (Incremental development) và từng bước chuyển đổi kỹ thuật số thay vì các dự án hiện đại hóa quá cồng kềnh.

TĂNG TỐC
KỸ THUẬT SỐ

Digital Q.ProductFactory có thể được tích hợp vào các hệ thống quản lý sản phẩm hiện có của bạn để nâng cao dịch vụ sản phẩm đối với các ngành kinh doanh khác nhau và đẩy nhanh các dự án chuyển đổi kỹ thuật số hiện tại của bạn:
 • Hệ thống khởi tạo khoản vay
  Triển khai Digital Q.ProductFactory vào hệ thống khởi tạo khoản vay của bạn và cải thiện quy trình cho vay của bạn với các tính năng mới: khả năng tính toán tín dụng, lựa chọn các sản phẩm tín dụng tự động, lãi suất linh hoạt, ưu đãi đặc biệt và cácdịch vụ đi kèm.
 • Dịch vụ ngân hàng chi nhánh (Branch Banking)
  Nâng cao dịch vụ khách hàng của bạn với các dịch vụ bán lẻ và dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp phổ biến: cá nhân hóa các sản phẩm, tiền thưởng, ưu đãi đặc biệt vào các ngày lễ và lễ hội, tỷ giá chuyển tiền linh hoạt, các loại tiền gửi khác nhau, khả năng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với khách hàng của bạn.
 • Các kênh kỹ thuật số
  Tích hợp Product Factory với dịch vụ Internet và Mobile banking để thông báo kịp thời cho khách hàng của bạn về các dịch vụ sản phẩm mới, trình bày chi tiết sản phẩm một cách thuận tiện.
 • Quảng bá dịch vụ tài chính
  Dễ dàng đưa ra thông tin về sản phẩm của bạn trên thị trường bên ngoài và hệ sinh thái đối tác, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng của bạn. Cung cấp cho khách hàng thông tin tiếp thị và tài chính một cách thuận tiện nhất.

SỰ ĐA DẠNG
VỀ SẢN PHẨM

 • Sản phẩm
 • Kế hoạch dịch vụ
 • Dịch vụ
 • Gói sản phẩm
 • Ưu đãi cá nhân hóa
 • Bán hàng chéo
 • Bán hàng gia tăng
 • Chiết khấu
 • Ưu đãi đặc biệt
 • Dịch vụ theo thời vụ
 • Sản phẩm đối tác
 • Liên kết thương hiệu
 • Phí
 • Sản phẩm đa tiền tệ

KIẾN TRÚC
DOANH NGHIỆP

Nhà thiết kế sản phẩm
Thiết lập và lưu trữ sản phẩm, dịch vụ, phiên bản sản phẩm, nhóm sản phẩm, danh sách tham khảo, kế hoạch dịch vụ, giá, phí. Đính kèm các mô tả tiếp thị, tài sản thế chấp và hình minh họa. Quản lý vòng đời sản phẩm.
Quản lý gói sản phẩm
Lưu giữ hồ sơ liên hệ khách hàng cho các gói sản phẩm và dịch vụ. Quản lý vòng đời hợp đồng. Các chức năng độc đáo không có trong các hệ thống quản lý sản phẩm truyền thống.
Siêu thị sản phẩm
Trình bày các mô tả về sản phẩm và giá cả trực quan và thân thiện với người dùng.
Quản lý dịch vụ
Tập hợp thông tin về các dịch vụ đã bán để tính toán chi phí.
Thanh toán
Lưu hồ sơ các khoản phí đã tính toán. Chủ động tính phí tài khoản theo các điều kiện ưu tiên được đặt trước. Ghi lại các khoản thanh toán phí cho các dịch vụ đã bán.

TRƯỜNG HỢP
SỬ DỤNG

Các gói sản phẩm

Dễ dàng kết hợp các sản phẩm và dịch vụ riêng biệt để tạo ra các dịch vụ trọn gói cũng như các sản phẩm chéo và sản phẩm riêng lẻ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

 • Sản phẩm phức hợp (Gói sản phẩm) kết hợp một số sản phẩm hoặc dịch vụ đơn giản liên quan đến các ngành kinh doanh khác nhau. Một sản phẩm phức hợp bao gồm danh sách đầy đủ các dịch vụ của mạng lưới các sản phẩm thành phần.
 • Một sản phẩm đơn giản có thể được đưa vào bất kỳ gói dịch vụ nào.
 • Hệ thống cho phép chỉnh sửa tỷ giá và điều khoản của các dịch vụ đơn giản khi gộp chúng thành một sản phẩm phức hợp.
Ví dụ:

Phí phát hành thẻ của một sản phẩm thẻ đơn là 5 USD. Nếu thẻ đó nằm trong một gói sản phẩm, ngân hàng có thể phát hành miễn phí tối đa 3 thẻ và sau đó tính phí 5 USD cho mỗi thẻ phụ (theo giá của sản phẩm đơn).

Sản phẩm đơn
 • Kỳ hạn
 • Phí
 • Giá bán
 • Các điều khoản khác
Gói sản phẩm

Sản phẩm đơn

 • Tiền gửi
 • Ngân hàng trực tuyến
 • Thẻ ghi nợ

Sản phẩm phức tạp

Gói ưu đãi:

 1. Tiền gửi
 2. Thẻ ghi nợ
 3. Ngân hàng trực tuyến
Bán hàng chéo và bán hàng gia tăng

Sản phẩm đã bán

 • Tiền gửi

Bán hàng gia tăng:

 1. Gửi tiền theo các điều khoản có lãi đặc biệt

Bán chéo:

 1. Thẻ ghi nợ
Bán hàng chéo và bán hàng gia tăng

Liên kết và tái liên kết các dịch vụ và sản phẩm với các giao dịch ngân hàng. Khi khách hàng tạo một giao dịch có liên kết bán hàng chéo hoặc bán hàng gia tăng, ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ được liên kết tương ứng.

Đặc trưng:
 • Khả năng thiết lập các mức giá và bán hàng gia tăng phức tạp, thay đổi các loại phí linh hoạt tùy thuộc vào việc khách hàng mua sản phẩm đơn giản hay sản phẩm bổ sung cho sản phẩm và dịch vụ hiện tại.
 • Khả năng thiết lập liên kết giữa các sản phẩm, dịch vụ và giao dịch thuộc các dòng sản phẩm khác nhau để kích hoạt các dịch vụ bán chéo và bán hàng gia tăng.
Ví dụ:
Tùy chọn bán hàng gia tăng:
Khách hàng lựa chọn phát hành thẻ Mastercard Classic. Trong trường hợp thường xuyên sử dụng thẻ hoặc nạp nhiều tiền vào thẻ, ngân hàng có thể khuyến nghị khách hàng nâng cấp lên thẻ Mastercard Platinum.
Tùy chọn bán chéo:
Trong quá trình giao dịch tiền gửi, khách hàng có thể được đề nghị phát hành thẻ ghi nợ.
Định giá đa sản phẩm linh hoạt

Quản lý linh hoạt các khoản phí và giá cả tùy thuộc vào mục tiêu kinh doanh của bạn. Đưa ra các dịch vụ được cá nhân hóa hoặc theo thời vụ. Kiểm tra các ý tưởng kinh doanh của bạn và chọn những ý tưởng phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn ở các chi nhánh, khu vực địa lý và ngành nghề kinh doanh khác nhau.

Ví dụ:
 • Trong những trường hợp đơn giản, một thuật ngữ sản phẩm có thể được xác định như giá trị cố định (ví dụ: phí phát hành sao kê là 3 euro) hoặc dưới dạng danh sách các giá trị (ví dụ: tài khoản có thể mở với một trong các loại tiền tệ sau: EUR, USD, VND).
 • Trong những trường hợp phức tạp hơn, các điều khoản sản phẩm có thể được thiết lập với sự trợ giúp của các quy tắc thanh toán.
  • Thiết lập các công thức tính toán (ví dụ: phí rút tiền mặt qua thiết bị của bên thứ ba là 2% số tiền giao dịch, nhưng không dưới 0,5 euro).
  • Xác định các kết quả phụ thuộc vào các tham số đã chọn (ví dụ: lãi suất khoản vay phụ thuộc vào số tiền trả trước: 6% – nếu khoản trả trước ít hơn 1.500 euro; 6,5% – nếu khoản thanh toán trước là 1.500-7.000 euro; 7% – nếu khoản trả trước hơn 7.000 euro).
  • Việc sử dụng dữ liệu từ các hệ thống bên ngoài: chi tiết khách hàng, chi tiết hợp đồng, chi tiết giao dịch và bất kỳ thông tin liên quan nào khác (ví dụ: lãi suất của tài khoản tiết kiệm là 8% nếu số dư thẻ tối thiểu trong kỳ báo cáo trước đó là 1.000 euro trở lên và có các giao dịch mua hàng được thực hiện bằng thẻ này; ngược lại, lãi suất là 3%).

DẪN ĐẦU
CÔNG NGHỆ

 • Áp dụng nền tảng Microservice
  Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế dưới dạng các thành phần nhỏ, hoàn toàn dựa trên nền tảng Microservice. Cách tiếp cận này cùng với các công cụ phát triển mã thấp (low-code development tools) đảm bảo tính độc lập với các giải pháp khác, hiệu suất cao, khả năng phát triển hệ thống dần dần theo tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Giảm giá thành sản phẩm mới.
 • Công cụ không mã/mã thấp (No-code/Low-code tools)
  Xây dựng giải pháp hỗ trợ cấu trúc linh hoạt của các thông số và giá sản phẩm cho các ngành nghề kinh doanh khác nhau. Các công cụ mã thấp cho phép thiết lập các gói dịch vụ và sản phẩm mới mà không cần nhà cung cấp.
 • Hiệu suất cao nhờ vào Red Hat OpenShift hoặc Kubernetes
  Nền tảng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch của khách hàng mỗi giây mà không gặp lỗi. Khả năng xử lý các thông tin liên tục truyền đến cơ sở dữ liệu.
Giải thích
Giải thích

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

quay trở lại đỉnh

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.