diasoft

Tại sao nên sử dụng
Product Factory?

Công nghệ đột phá giúp thiết kế và đưa sản phẩm và dịch vụ ra thị trường nhanh chóng:
 • Nhanh chóng thiết kế và tung ra các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số mới.
  Các ngân hàng đang cố gắng chuyển đổi kỹ thuật số để bắt kịp với môi trường kinh doanh đang thay đổi như vũ bão, nhưng các hệ thống cốt lõi kế thừa thường không dễ dàng số hóa.
 • Thực hiện các thay đổi có thể và nhanh chóng triển khai cũng như thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh của bạn ở bất kỳ mức độ phức tạp nào.
  Khách hàng mong đợi các công ty dịch vụ tài chính cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số mới với tùy chọn ngày càng gia tăng, nhưng các hệ thống cũ hiện tại không thể hỗ trợ các mẫu sản phẩm mới ngay lập tức, do sự không linh hoạt và mã hóa cứng.
 • Đẩy nhanh TTM sản phẩm, dịch vụ mới.
  Thiết kế sản phẩm mới trong các hệ thống cũ thường mất hơn nửa năm. Các tổ chức tài chính có thể nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ này với nhà máy sản xuất sản phẩm dịch vụ vi mô linh hoạt cho phép TTM nhanh chóng bất kể hệ thống cốt lõi cơ bản là gì.
 • Dễ dàng tạo các gói sản phẩm.
  Các gói sản phẩm chéo của sản phẩm ngân hàng và phi ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến, nhưng các hệ thống CNTT hiện tại không hỗ trợ khả năng kết hợp các sản phẩm và dịch vụ trong các gói sản phẩm và cho phép định giá linh hoạt.

Tính năng
sản phẩm

Thúc đẩy hành trình số hóa của bạn với sản phẩm Product Factory kỹ thuật số cốt lõi:
 • Cho phép quản lý sản phẩm và định giá cho toàn doanh nghiệp với quản lý thông tin sản phẩm tập trung (PIM) cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ tài chính.
 • Cấu hình linh hoạt và quản lý các sản phẩm kỹ thuật số sáng tạo, dịch vụ, gói sản phẩm, ưu đãi đặc biệt, thông số và tỷ lệ.
 • Thử nghiệm dễ dàng ý tưởng kinh doanh mới và các mô hình, chọn những mô hình thành công nhất và thực hiện các thay đổi nhanh chóng trong các mô hình khác.
 • Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm bắt đầu từ việc lập kế hoạch và thiết kế một sản phẩm mới cho đến khi tung ra thị trường và loại bỏ.
 • Thực hiện định giá linh hoạt và các dịch vụ được cá nhân hóa trên khắp các khu vực địa lý.
 • Cung cấp sản phẩm riêng. Thích ứng nhanh với yêu cầu thị trường hoặc xu hướng ngắn hạn. Dễ dàng tung ra các ưu đãi đặc biệt dựa trên những thay đổi theo mùa trong hành vi của khách hàng, các dịp đặc biệt và lễ hội: Giáng sinh, hoạt động mua bán trong mùa hè, các sự kiện công cộng, v.v.
 • Tăng cường khả năng bán hàng gia tăng và bán chéo.

NĂNG LỰC
KINH DOANH

 • Thiết lập sản phẩm, kế hoạch dịch vụ, dịch vụ, v.v.
  Khả năng sao chép sản phẩm, tạo sản phẩm từ mẫu, kế thừa thuộc tính từ yếu tố ban đầu. Khả năng thiết lập các điều khoản và điều kiện sản phẩm ở bất kỳ mức độ phức tạp nào.
 • Quản lý danh mục tham khảo
  của thông số sản phẩm. Tiêu chuẩn hóa và truy cập nhanh vào dữ liệu tham khảo để thiết kế sản phẩm nhanh chóng và chính xác.
 • Quản lý các phiên bản sản phẩm
  Duy trì lịch sử thay đổi sản phẩm. Khả năng sử dụng đồng thời nhiều phiên bản sản phẩm (ví dụ: trong trường hợp phát hành gói dịch vụ mới cho khách hàng mới, phiên bản trước của gói vẫn được hỗ trợ cho người dùng hiện tại).
 • Định giá linh hoạt và đa dạng sản phẩm
  sử dụng bộ tính tỷ lệ và các thông số được tính toán của các gói dịch vụ, công ty có thể hỗ trợ linh hoạt bất kỳ logic tính toán nào, ngay cả khi không cần mã hóa.
 • Cài đặt gói sản phẩm
  Khả năng bao gồm các sản phẩm đơn giản riêng biệt cho các gói và dịch vụ của đối tác. Liên kết với các sản phẩm hiện có.
 • Các sản phẩm của đối tác và các dự án hợp tác thương hiệu
  Trình bày các sản phẩm của đối tác và mô tả tiếp thị trong siêu thị sản phẩm.
 • Nguồn dữ liệu sản phẩm tập trung
  Tích hợp với các hệ thống bên ngoài để truy cập dữ liệu sản phẩm tổng hợp. MDM/PIM.
 • Xuất bản sản phẩm trên thị trường
 • Quản lý vòng đời sản phẩm
  từ khi ra mắt thị trường đến lưu trữ.
 • Thiết lập liên kết giữa các sản phẩm riêng
  để thúc đẩy bán chéo và bán hàng gia tăng.
 • Quản lý hợp đồng gói sản phẩm
  Báo cáo. Quản lý các gói sản phẩm là một quy trình phức tạp bao gồm nhiều tham số có liên quan với nhau, đó là lý do tại sao chức năng này thường không có sẵn trong hệ thống văn phòng hỗ trợ tiêu chuẩn (quản lý sản phẩm, sổ cái, ngân hàng lõi).
 • Kế toán dịch vụ đã bán
  Thông tin sau đó được sử dụng để tính phí phụ thuộc vào số lượng dịch vụ được cung cấp.
 • Thanh toán
  Tính phí và theo dõi các khoản thanh toán chi phí đã tính toán.

CƠ HỘI ĐỘT PHÁ CHO DOANH
NGHIỆP CỦA BẠN

 • Thời gian tạo ra giá trị nhanh chóng
  Tăng tốc thiết kế sản phẩm với cài đặt linh hoạt thay vì viết mã phức tạp, thử nghiệm và phát hành lâu.
  Dễ dàng thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh mới và thay đổi mô hình kinh doanh mà không bị hạn chế bởi các giải pháp kế thừa không linh hoạt.
 • Phiên bản duy nhất của sự thật
  Tổng hợp tất cả các dịch vụ sản phẩm từ các hệ thống phân tán và giải pháp cũ trên một nền tảng duy nhất và đảm bảo quyền truy cập tập trung vào tất cả dữ liệu sản phẩm.
 • Gói sản phẩm
  Khả năng đột phá trong việc thiết lập và quản lý các gói sản phẩm phức tạp, không thể cấu hình được trong các hệ thống cốt lõi hoặc giải pháp CRM tiêu chuẩn.
 • Sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa
  Dễ dàng thiết lập và chỉnh sửa nhanh chóng các ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng và nhóm khách hàng cụ thể thay vì các sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn cho tất cả khách hàng.

HIỆU SUẤT
VƯỢT TRỘI

0 000
+ tỷ lệ
Chỉnh sửa hàng loạt tỷ lệ chỉ sau vài phút
thông số
Cấu hình sản phẩm, dịch vụ, gói sản phẩm siêu linh hoạt
000
+ TPS
Dễ dàng hỗ trợ khối lượng công việc của các ngân hàng siêu lớn trong quá trình truy cập dữ liệu sản phẩm và máy tính theo thời gian thực
*Cung cấp bởi Red Hat, OpenShift

GIẢI PHÁP
CỐT LÕI

Nâng cao hệ thống quản lý sản phẩm hiện có của bạn và giảm chi phí ra mắt sản phẩm và mô hình kinh doanh mới với nhà máy sản xuất sản phẩm kỹ thuật số mạnh mẽ.
Đưa tất cả các quy trình thiết kế và triển khai các sản phẩm và dịch vụ tài chính từ các hệ thống văn phòng hỗ trợ truyền thống sang mặt trận linh hoạt. Tách riêng thiết kế sản phẩm khỏi quy trình kinh doanh và tạo ra một nhóm tập trung các sản phẩm và dịch vụ có sẵn cho các ngành kinh doanh khác nhau.
Lợi ích khi tiếp cận:
 • Thiết lập ProductFactory trên toàn doanh nghiệp và thư mục sản phẩm với khả năng duy trì tất cả các sản phẩm một cách tập trung trong khi vẫn hỗ trợ các tính năng cụ thể tại các địa điểm khác nhau.
 • Độc lập với các hệ thống hỗ trợ cơ bản (quản lý sản phẩm, sổ cái chung, các giải pháp kế toán khác).

 • Dễ dàng tích hợp vào bối cảnh CNTT hiện có với sự trợ giúp của API REST và giao tiếp theo sự kiện.
 • Khả năng quản lý sản phẩm trên nhiều hệ thống cốt lõi và chạy trên kho công nghệ kế thừa lớn.
 • Truy cập vào các tính năng quản lý sản phẩm hiện đại, chẳng hạn như khởi chạy nhanh các sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, ngay cả trên các hệ thống cốt lõi cũ.
 • Phát triển gia tăng và từng bước chuyển đổi kỹ thuật số thay vì các dự án hiện đại hóa lớn.

TĂNG TỐC
KỸ THUẬT SỐ

Digital Q.ProductFactory có thể được tích hợp vào các hệ thống quản lý sản phẩm hiện có của bạn để nâng cao dịch vụ sản phẩm đối với các ngành kinh doanh khác nhau và đẩy nhanh các dự án chuyển đổi kỹ thuật số hiện tại của bạn:
 • Hệ thống khởi tạo khoản vay
  Triển khai Digital Q.ProductFactory vào hệ thống khởi tạo khoản vay của bạn và nâng cao quy trình cho vay của bạn với các tính năng mới: khả năng tính toán tín dụng, lựa chọn tự động các sản phẩm tín dụng, lãi suất linh hoạt, ưu đãi đặc biệt, dịch vụ đi kèm.
 • Ngân hàng chi nhánh
  Nâng cao dịch vụ khách hàng của bạn với các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp và bán lẻ phổ biến: các sản phẩm được cá nhân hóa, tiền thưởng, ưu đãi đặc biệt vào các dịp lễ và lễ hội, tỷ giá chuyển tiền linh hoạt, các loại tiền gửi khác nhau, khả năng lựa chọn thuận tiện các sản phẩm phù hợp với khách hàng của bạn một cách tốt nhất.
 • Kênh kỹ thuật số
  Xây dựng nhà máy sản xuất thành các giải pháp Internet và Mobile banking của bạn để thông báo kịp thời cho khách hàng của bạn về các dịch vụ sản phẩm mới, trình bày chi tiết sản phẩm một cách thuận tiện.
 • Thị trường dịch vụ tài chính
  Dễ dàng xuất bản thông tin về các dịch vụ sản phẩm của bạn trên thị trường bên ngoài và hệ sinh thái đối tác, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng của bạn. Cung cấp cho khách hàng của bạn thông tin tiếp thị và tài chính một cách thuận tiện nhất.

SỰ ĐA DẠNG
VỀ SẢN PHẨM

 • Sản phẩm
 • Kế hoạch dịch vụ
 • Phí
 • Gói sản phẩm
 • Ưu đãi cá nhân hóa
 • Bán chéo
 • Bán hàng gia tăng
 • Ưu đãi đặc biệt
 • Chiết khấu
 • Cung cấp theo mùa
 • Sản phẩm đối tác
 • Liên kết thương hiệu
 • Dịch vụ
 • Sản phẩm đa tiền tệ

KIẾN TRÚC
DOANH NGHIỆP

Nhà thiết kế sản phẩm
Cấu hình và lưu trữ sản phẩm, dịch vụ, phiên bản sản phẩm, nhóm sản phẩm, danh sách tham khảo, gói dịch vụ, giá, phí. Đính kèm các mô tả tiếp thị, tài sản thế chấp, hình minh họa. Quản lý vòng đời sản phẩm.
Quản lý gói sản phẩm
Lưu giữ hồ sơ liên hệ cho các gói sản phẩm và dịch vụ. Quản lý vòng đời hợp đồng. Các khả năng chức năng độc đáo không được hỗ trợ bởi các hệ thống quản lý sản phẩm truyền thống.
Siêu thị sản phẩm
Trình bày trực quan thuận tiện các mô tả về sản phẩm và tỷ lệ cho người dùng.
Quản lý dịch vụ
Tập hợp thông tin về các dịch vụ đã bán để tính phí.
Thanh toán
Lưu hồ sơ các khoản phí đã tính. Bắt đầu tính phí tài khoản theo các ưu tiên tài khoản được đặt trước. Ghi lại các khoản thanh toán phí cho các dịch vụ đã bán.

TRƯỜNG HỢP
SỬ DỤNG

Gói sản phẩm

Dễ dàng kết hợp các sản phẩm và dịch vụ riêng biệt để tạo ra các dịch vụ trọn gói, nhiều sản phẩm và riêng lẻ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

 • Sản phẩm phức hợp (Gói sản phẩm) kết hợp một số sản phẩm hoặc dịch vụ đơn giản đề cập đến các ngành kinh doanh khác nhau. Một sản phẩm phức hợp bao gồm danh sách đầy đủ các dịch vụ thuộc về các sản phẩm lồng nhau của nó.
 • Một sản phẩm đơn giản có thể được đưa vào bất kỳ gói dịch vụ nào.
 • Hệ thống cho phép chỉnh sửa tỷ giá và điều khoản của các dịch vụ đơn giản khi gộp chúng thành một sản phẩm phức tạp.
Ví dụ:

Phí phát hành thẻ của một sản phẩm thẻ đơn giản là 5 USD.

Nếu thẻ được bao gồm trong một gói sản phẩm, ngân hàng có thể phát hành miễn phí tối đa 3 thẻ và sau đó tính phí 5 USD cho mỗi thẻ phụ

(theo tỷ lệ của sản phẩm đơn giản).

Sản phẩm đơn giản
 • Kỳ hạn
 • Phí
 • Giá bán
 • Các điều khoản khác
Gói sản phẩm
Sản phẩm đơn giản

 • Tiền gửi
 • Tiền gửi
 • Thẻ ghi nợ
Sản phẩm phức tạp

  Gói ưu đãi:

 1. Tiền gửi
 2. Tiền gửi
 3. Ngân hàng trực tuyến
Bán chéo và bán hàng gia tăng
Sản phẩm đã bán

 • Tiền gửi
Bán hàng gia tăng / Bán chéo

  Bán hàng gia tăng:

 1. Gửi tiền theo các điều khoản có lãi đặc biệt
  Bán chéo:

 1. Thẻ ghi nợ
Bán chéo và bán hàng gia tăng

Liên kết và liên kết lại các dịch vụ và sản phẩm với các giao dịch ngân hàng.  Khi khách hàng bắt đầu một giao dịch có liên kết các tùy chọn bán chéo hoặc bán thêm, ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ được liên kết tương ứng.

Đặc trưng:
 • Khả năng thiết lập các mức giá phức tạp và bán hàng gia tăng và thay đổi linh hoạt các loại phí tùy thuộc vào việc khách hàng mua sản phẩm đơn giản hay sản phẩm bổ sung cho sản phẩm dịch vụ hiện tại.
 • Khả năng thiết lập liên kết giữa các sản phẩm, dịch vụ và giao dịch thuộc các dòng sản phẩm khác nhau để kích hoạt các dịch vụ bán chéo và bán hàng gia tăng.
Ví dụ:
Tùy chọn bán hàng gia tăng:
Khách hàng lựa chọn phát hành thẻ Mastercard Classic. Trong trường hợp thường xuyên sử dụng thẻ hoặc nạp tiền nhiều vào tài khoản thẻ, ngân hàng có thể khuyến nghị khách hàng nâng cấp lên thẻ Mastercard Platinum. 
Tùy chọn bán chéo:
 Trong quá trình giao dịch tiền gửi, khách hàng có thể được đề nghị phát hành thẻ ghi nợ.
Định giá đa sản phẩm linh hoạt

Quản lý linh hoạt các khoản phí và giá cả tùy thuộc vào mục tiêu kinh doanh của bạn.

Khởi chạy các dịch vụ được cá nhân hóa hoặc theo mùa. Kiểm tra các ý tưởng kinh doanh của bạn và chọn những ý tưởng phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn ở các ngành, khu vực địa lý và ngành nghề kinh doanh khác nhau.

Ví dụ:
 • Trong những trường hợp đơn giản, một thuật ngữ sản phẩm có thể được xác định như giá trị cố định (ví dụ: phí phát hành sao kê là 3 euro) hoặc dưới dạng danh sách các giá trị (ví dụ: tài khoản có thể mở với một trong các loại tiền tệ sau: EUR, USD, VND).
 • Trong những trường hợp phức tạp hơn, các điều khoản sản phẩm có thể được thiết lập với sự trợ giúp của các quy tắc thanh toán.
  • Thiết lập các công thức tính toán (ví dụ: phí rút tiền mặt qua thiết bị của bên thứ ba là 2% số tiền giao dịch, nhưng không dưới 0,5 euro).
  • Xác định cách kết quả phụ thuộc vào các tham số đã chọn (ví dụ: lãi suất khoản vay phụ thuộc vào số tiền trả trước: 6% – nếu khoản trả trước ít hơn 1.500 euro; 6,5% – nếu khoản thanh toán trước là 1.500-7.000 euro; 7% – nếu khoản trả trước hơn 7.000 euro).
  • Việc sử dụng dữ liệu từ các hệ thống bên ngoài: chi tiết khách hàng, chi tiết hợp đồng, chi tiết giao dịch và bất kỳ thông tin liên quan nào khác (ví dụ: lãi suất của tài khoản tiết kiệm là 8% nếu số dư thẻ tối thiểu trong kỳ báo cáo trước đó là 1.000 euro trở lên và có các giao dịch mua hàng được thực hiện bằng thẻ này; ngược lại, lãi suất là 3%).

DẪN ĐẦU
CÔNG NGHỆ

 • Kiến trúc vi dịch vụ
  Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế dưới dạng các thành phần nhỏ, hoàn toàn dựa trên kiến trúc vi dịch vụ. Cách tiếp cận này và các công cụ phát triển mã thấp tích hợp đảm bảo tính độc lập với các giải pháp khác, hiệu suất cao, khả năng phát triển hệ thống dần dần theo tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Giảm giá thành sản phẩm mới.
 • Công cụ không có mã/mã thấp
  Kiến trúc giải pháp hỗ trợ cấu trúc linh hoạt của các thông số và tỷ lệ sản phẩm cho các loại ngành nghề kinh doanh khác nhau. Các công cụ mã thấp cho phép thiết lập các gói dịch vụ và sản phẩm mới mà không cần nhà cung cấp.
 • Hiệu suất cao nhờ vào Red Hat OpenShift hoặc Kubernetes
  Nền tảng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch của khách hàng mỗi giây mà không gặp lỗi. Khả năng đối phó với các cuộc gọi không ngừng đến cơ sở dữ liệu.
Giải thích
Giải thích

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

quay trở lại đỉnh

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.