vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu trong sản phẩm Digital Q

ngày 24 tháng 7 năm 2023

Dữ liệu gia tăng liên tục thường gây ra sự chậm trễ trong các giải pháp CNTT, hoạt động thường ngày, cập nhật cơ sở dữ liệu và các quy trình khác. Lượng dữ liệu ngày càng tăng đòi hỏi phải thúc đẩy các nguồn tài nguyên được sử dụng để lưu trữ.

Nhằm hợp lý hóa dữ liệu trong các sản phẩm phần mềm Digital Q, Diasoft đã phát triển sản phẩm “Data Archiving”. Sản phẩm này được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và cho phép khách hàng cải thiện hiệu suất giải pháp và loại bỏ dữ liệu cũ khỏi cơ sở dữ liệu. Sản phẩm là một phần của nền tảng Digital Q.DataFlows. Nó được xây dựng trên kiến trúc vi dịch vụ, đảm bảo tính khả dụng 24/7 và tốc độ cao các quy trình lưu trữ dữ liệu.

“Data Archiving cho phép khách hàng giảm kích thước cơ sở dữ liệu, giải phóng dung lượng ổ đĩa, tăng tốc các hoạt động thông thường và loại bỏ nhu cầu sao lưu cơ sở dữ liệu. Việc giảm kích thước cơ sở dữ liệu giúp làm giảm TCO của các giải pháp CNTT sử dụng cơ sở dữ liệu này.

Sản phẩm cho phép khách hàng thiết lập thuật toán lưu trữ một cách linh hoạt, có thể bắt kịp tiến độ sản phẩm và theo lịch trình hoặc theo yêu cầu. Hệ thống tự động ghi nhật ký tất cả các quá trình lưu trữ, lưu thông tin liên quan đến dữ liệu lưu trữ và hỗ trợ tìm kiếm và xem tức thì dữ liệu lưu trữ.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.