vi
Liên hệ với chúng tôi

Tận dụng dữ
liệu của bạn

Digital Q.Sensor là một nền tảng đa ngành, giúp phân tích kinh doanh và trực quan hóa dữ liệu tương tác.
 • Thực hiện quyết định quản lý dựa trên dữ liệu đã được thông báo
 • Thực hiện thay đổi kịp thời cho các quy trình kinh doanh dựa trên phân tích dữ liệu kinh doanh theo thời gian thực mang tính tương tác

Trực quan hóa và tùy chỉnh
hóa và tùy chỉnh

Các nhà quản lý thành công cần có khả năng đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng, nhằm mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất và đạt được các mục tiêu của công ty.
Trực quan hóa dữ liệu của bạn, tùy chỉnh bảng điều khiển tương tác, theo dõi các biến phụ thuộc và đưa ra quyết định dựa trên thông tin hơn là xác suất.
0 +
Loại mô phỏng trực quan: Biểu đồ Gantt, sơ đồ 2D và 3D, bản đồ nhiệt, bảng, bản đồ.
< 0 phút
Thời gian trung bình tạo các biểu đồ tùy chình
0 +
Dashboard sẵn-sàng có thể tùy chỉnh

Ai nên sử dụng
nền tảng này?

Người dùng doanh nghiệp
 • Giám đốc điều hành
 • Giám đốc tài chính
 • Giám đốc nhân sự
 • Giám đốc sản xuất
 • Quản lý
Ngành công nghiệp
 • Các công ty dịch vụ tài chính
 • Ngân hàng
 • MFO
 • Công ty sản xuất
 • Nhà bán lẻ
 • Các cơ quan Chính phủ (Cơ quan Giao thông, Khẩn cấp, Bộ Sinh thái Và Cơ quan tài nguyên, môi trường)
Nhiệm vụ kinh doanh
 • Quản lý điều hành
 • Hoạch định tài chính
 • Trung tâm trạng thái
 • Giám sát thiết bị
 • Động lực kinh doanh, KPI và Gamification
 • Nhiệm vụ người dùng thông thường
 • Giám sát quy trình kinh doanh

Lựa chọn
đa dạng

Giám sát TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP
Thành lập các trung tâm điều khiển tập trung để giám sát toàn bộ doanh nghiệp đối với quy trình kinh doanh và hiệu suất
Phân tích TỰ PHỤC VỤ
Trực quan hóa dữ liệu để hỗ trợ người dùng giải quyết các nhiệm vụ kinh doanh cụ thể (giám sát các đội nhóm, KPI, quản lý quyết định, v.v.)
Phân tích NHÚNG
Công bố biểu đồ phân tích của bạn vào bất kỳ ứng dụng người dùng CRM, quản lý bán hàng, các ứng dụng kinh doanh khác

Cách thức
hoạt động

Thu thập dữ liệu
Trực quan hóa
Phân tích và tương tác
Đưa quyết định
Thu thập dữ liệu
 • Thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu tương quan và phi tương quan Oracle, PostgreSQL, MSSQL, Greenplum, ClickHouse, etc.
 • Nhập dữ liệu từ tệp EXCEL
 • Nhập dữ liệu thủ công
Trực quan hóa thông tin
 • Lựa chọn các biểu đồ từ danh sách đa dạng các mẫu có thể tùy chỉnh sẵn sàng sử dụng (Hơn 400 loại mô phỏng trực quan: Biểu đồ Gantt, sơ đồ 2D và 3D, bản đồ nhiệt, bảng, bản đồ, v.v.)
 • Cài đặt biểu đồ của riêng bạn bằng cách sử dụng công cụ Không mã
 • Tùy chỉnh bảng điều khiển và biểu đồ với các công cụ JavaScript
Phântương tác với thông tin
 • Truy dấu xu hướng
 • Theo dõi sự cố
 • Giám sát thay đổi
 • Tìm hiểu mọi chiều sâu chi tiết
 • Lọc linh hoạt và thu phóng dữ liệu
 • Lọc biểu đồ bằng cách lựa chọn các yếu tố trực tiếp trên biểu đồ (Nhấp vào một yếu tố để thiết lập lại phần còn lại của bảng điều khiển và phân tích thứ nguyên phân tích đã chọn)
 • Xuất biểu đồ và bảng điều khiển thành tệp PDF, CSV, Excel, hình ảnh vector hoặc raster.
Đưa ra quyết định
 • Tinh giản quy trình kinh doanh dựa trên phân tích dữ liệu
 • Ứng phó sự cố nhanh chóng
 • Thực hiện các biện pháp dựa trên mức độ rủi ro
 • Tạo điều kiện cho nhiệm vụ định tuyến với đánh giá trực quan về trạng thái hiện tại của quy trình kinh doanh
 • Cải thiện động lực kinh doanh và quản lý KPI, xếp hạng, ưu đãi. Giúp cho nỗ lực của nhân viên trở nên rõ ràng và ý nghĩa

Tính linh hoạt và
phân tích tương tác

 • Thiết kế dễ dàng
  Dễ dàng tạo bảng điều khiển tương tác toàn diện sử dụng các công cụ phát triển mã thấp trực quan thuận tiện.
 • Đa lựa chọn
  Lựa chọn từ một loạt bảng điều khiển, biểu đồ và công cụ trực quan có thể tùy chỉnh đã cài sẵn
 • Cá nhân hóa
  Nhanh chóng thiết kế hệ thống giám sát kinh doanh tùy chỉnh của bạn với các mục tiêu, mức độ ưu tiên, KPI và các số liệu khác được cá nhân hóa, đồng thời theo dõi các số liệu này trong thời gian thực.
 • Xem chi tiết và thu phóng
  Điều tra các trường hợp phức tạp và các phụ thuộc phóng to và đi sâu vào bất kỳ độ sâu chi tiết nào. Theo dõi xu hướng bằng cách hiển thị dữ liệu trên bản đồ tương tác.
 • Các nguồn dữ liệu khác nhau
  Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu trong một bảng điều khiển hỗ trợ lượng lớn dữ liệu. Giải pháp tương thích với mọi cơ sở dữ liệu, hệ thống OLTP, CRM, ERP, hệ thống ngân hàng lõi và kho dữ liệu.
 • Phiên bản di động
  Đưa dữ liệu phân tích của bạn đến bất cứ nơi nào bạn cần.
 • Dễ dàng xuất bản và chia sẻ
  Tích hợp các công cụ phân tích dưới dạng widget vào bất kỳ hệ thống người dùng nào: máy trạm của người dùng, cổng công ty, kênh kỹ thuật số, CRM, hệ thống ERP, v.v.

Trường hợp
sử dụng

Quản lý công ty
 • KPI kinh doanh và hiệu suất
 • Các chi phí phải trả và phải thu từ khách hàng
 • P&L, quản lý chi phí
 • Quản lý bán hàng, lòng trung thành của khách hàng
 • Quản lý nhân sự
 • Thu nhập và lợi nhuận
 • Lập kế hoạch tài chính và ngân sách
Trung tâm điều khiển
 • Bảng điều khiển tích lũy
 • Bảng điều khiển từ hiệu suất đến kế hoạch
Nhiệm vụ người dùng thông thường
 • Bảng điều khiển bảng lương
 • Vé người dùng
 • Bảng điều khiển cá nhân của người quản lý bán hàng
 • Hỗ trợ giám sát
Động lực kinh doanh
 • Giám sát KPI cá nhân theo người dùng/người giám sát/ đội nhóm
 • Phân tích hiệu suất của nhóm
 • Cạnh tranh giữa người dùng, phòng ban và đơn vị kinh doanh
 • Gamification và khuyến khích
 • Sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên

Thành phần
trực quan

Phân tích
đa chiều
Sắp xếp dữ liệu theo cấu trúc phân cấp có ý nghĩa, lọc bảng và biểu đồ, phân tích các thứ nguyên riêng biệt, phóng to, sử dụng các thành phần biểu đồ làm bộ lọc và tạo lại sơ đồ được liên kết dựa trên thành phần đã chọn.
Lọc dữ liệu theo thành phần biểu đồ
Lọc bảng để phân tích các mảng dữ liệu riêng biệt
Sử dụng bộ lọc thả xuống để chọn dữ liệu
Tìm hiểu mọi chiều sâu chi tiết
Sử dụng mẹo thông tin để phân tích tóm tắt ngắn gọn của một mục trong biểu đồ
Bảng điều khiển
tương tác
Phân tích sự phụ thuộc lẫn nhau và quan hệ giữa các dữ liệu. Tạo lại các biểu đồ và sơ đồ riêng biệt tùy thuộc vào thành phần đã chọn và khám phá các xu hướng, mẫu và mối quan hệ. Xuất dữ liệu và tạo báo cáo có thể in ở bất kỳ định dạng thuận tiện nào
Phân tích sự phụ thuộc lẫn nhau
Sử dụng các chỉ số có thể định cấu hình để thông báo cho người dùng về các sự cố
Xuất dữ liệu và tạo báo cáo

KIẾN TRÚC
MICROSERVICE

Digital Q.Sensor là một trong số ít giải pháp phân tích kinh doanh được xây dựng trên kiến trúc microservice, đảm bảo hiệu suất cao, khả năng mở rộng linh hoạt, tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi.
Giải pháp đảm bảo thực hiện nhanh chóng và dễ dàng các thay đổi trong bảng điều khiển hiện có, thiết lập bảng điều khiển mới và tùy chỉnh các mẫu đặt trước.
Công nghệ được công nhận

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

quay trở lại đỉnh

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.