diasoft

Giải Thưởng và Tin Tức

Ensure centralized management of company limits with Diasoft’s Limit Management tools
Ensure centralized management of company limits with Diasoft’s Limit Management tools
Diasoft’s Limit Management solution automates management of limits and is used for overall control of the limit policy of a financial institution. read more
Diasoft được Celent công nhận trong Báo cáo Nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp nhỏ năm 2023
Diasoft được Celent công nhận trong Báo cáo Nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp nhỏ năm 2023
Celent, công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu tập trung vào công nghệ cho các tổ chức tài chính, đã phát hành báo cáo toàn cầu về Nền tảng ngân hàng kỹ thuật số dành cho doanh nghiệp nhỏ, năm 2023. read more
Khám phá, giám sát và cải tiến các quy trình thực qua việc khai thác quy trình của Diasoft (process mining)
Khám phá, giám sát và cải tiến các quy trình thực qua việc khai thác quy trình của Diasoft (process mining)
Diasoft đã nâng cao nền tảng Digital Q.BPM với chức năng khai thác quy trình (process mining). read more
Diasoft Nổi bật trong Báo cáo Nền tảng Ngân hàng số Bán lẻ của Celent năm 2022
Diasoft Nổi bật trong Báo cáo Nền tảng Ngân hàng số Bán lẻ của Celent năm 2022
Diasoft Nổi bật trong Báo cáo Nền tảng Ngân hàng số Bán lẻ của Celent năm 2022 read more
ĐƠN GIẢN HÓA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CỦA BẠN VỚI DIGITAL Q.PALETTE CỦA DIASOFT
ĐƠN GIẢN HÓA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CỦA BẠN VỚI DIGITAL Q.PALETTE CỦA DIASOFT
Digital Q.Palette được thiết kế để phát triển giao diện người dùng nhanh với chất lượng cao. read more
Diasoft giúp kiểm tra khách hàng theo Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Diasoft giúp kiểm tra khách hàng theo Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Hầu hết các ngân hàng trên toàn thế giới có nghĩa vụ hỗ trợ Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong số các hoạt động kiểm tra tuân thủ khác của khách hàng và đối tác của họ. read more

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.