vi
Liên hệ với
chúng tôi

Dữ liệu là toàn bộ Vũ trụ. Tìm hiểu cách khám phá với Digital Q.Sensor

ngày 28 tháng 6 năm 2023

Các nhà quản lý thành công cần có khả năng đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng, nhằm mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất và đạt được các mục tiêu của công ty.

Thu sau Trực quan hóa dữ liệu của bạn, tùy chỉnh bảng điều khiển tương tác, theo dõi các biến phụ thuộc và đưa ra quyết định dựa trên thông tin hơn là xác suất với Digital Q.Sensor.

Digital Q.Sensor là một nền tảng đa ngành, giúp phân tích kinh doanh và trực quan hóa dữ liệu tương tác. Nó cho phép người dùng doanh nghiệp dễ dàng phân tích và tương tác thông tin, đưa ra quyết định quản lý dựa trên dữ liệu đã được thông báo và thực hiện thay đổi kịp thời cho các quy trình kinh doanh dựa trên phân tích dữ liệu kinh doanh theo thời gian thực mang tính tương tác. Sử dụng Digital Q.Sensor để tạo và chỉnh sửa bảng điều khiển riêng và khám phá dữ liệu theo cách thuận tiện nhất.

Đặc điểm sản phẩm:

 • Thiết kế dễ dàng – Dễ dàng tạo bảng điều khiển tương tác toàn diện sử dụng các công cụ phát triển mã thấp trực quan thuận tiện.
 • Đa lựa chọn – Lựa chọn từ một loạt bảng điều khiển, biểu đồ và công cụ trực quan có thể tùy chỉnh đã cài sẵn
 • Cá nhân hóa – Nhanh chóng thiết kế hệ thống giám sát kinh doanh tùy chỉnh của bạn với các mục tiêu, mức độ ưu tiên, KPI và các số liệu khác được cá nhân hóa, đồng thời theo dõi các số liệu này trong thời gian thực.
 • Xem chi tiết và thu phóng – Điều tra các trường hợp phức tạp và các phụ thuộc phóng to và đi sâu vào bất kỳ độ sâu chi tiết nào. Theo dõi xu hướng bằng cách hiển thị dữ liệu trên bản đồ tương tác.
 • Các nguồn dữ liệu khác nhau – Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu trong một bảng điều khiển hỗ trợ lượng lớn dữ liệu. Giải pháp tương thích với mọi cơ sở dữ liệu, hệ thống OLTP, CRM, ERP, hệ thống ngân hàng lõi và kho dữ liệu.
 • Phiên bản di động – Đưa dữ liệu phân tích của bạn đến bất cứ nơi nào bạn cần.
 • Dễ dàng xuất bản và chia sẻ – Tích hợp các công cụ phân tích dưới dạng widget vào bất kỳ hệ thống người dùng nào: máy trạm của người dùng, cổng công ty, kênh kỹ thuật số, CRM, hệ thống ERP, v.v.

Digital Q.Sensor là một trong số ít giải pháp phân tích kinh doanh được xây dựng trên kiến trúc vi dịch vụ, đảm bảo hiệu suất cao, khả năng mở rộng linh hoạt, tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi. Giải pháp đảm bảo thực hiện nhanh chóng và dễ dàng các thay đổi trong bảng điều khiển hiện có, thiết lập bảng điều khiển mới và tùy chỉnh các mẫu đặt trước.

Để tìm hiểu thêm về Digital Q.Sensor, vui lòng truy cập https://diasoft.com/vi/sensor/

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.