vi
Liên hệ với
chúng tôi

Đơn giản hóa việc quản lý vùng chứa ứng dụng với Digital Q.Kubernetes by Diasoft

ngày 21 tháng 6 năm 2023

Nền tảng Digital Q.Kubernetes tự động hóa việc quản lý các vùng chứa trong quá trình phát triển các ứng dụng vi dịch vụ. Nền tảng này là một phần của hệ sinh thái chuyển đổi kỹ thuật số Digital Q và có thể phân phối theo hình thức giải pháp độc lập cũng như cùng với các sản phẩm phần mềm và nền tảng Diasoft khác.

Digital Q.Kubernetes giúp tự động hóa việc triển khai các ứng dụng trong các vùng chứa, quản lý vùng chứa và thay đổi quy mô sản phẩm vi dịch vụ để phù hợp với khối lượng công việc được yêu cầu. Nền tảng cung cấp một giao diện duy nhất đảm bảo quyền truy cập vào thông tin cho tất cả các vùng chứa, quá trình phối hợp và thiết lập các tham số vi dịch vụ riêng lẻ mà không có bất kỳ tác động nào đến hiệu suất tổng thể của các ứng dụng. Ngoài ra, nền tảng này cũng được sử dụng để lưu trữ thông tin mật mã hóa theo cấu hình của môi trường CNTT.

Các thành phần của Digital Q.Kubernetes:

 • kube-apiserver – Giao diện chính sử dụng bởi các thành phần hệ thống, nhằm lưu trữ và tiếp nhận trạng thái của cụm. Thành phần này cung cấp JSON REST API, sử dụng HTTP để vận chuyển và hỗ trợ truy cập nội bộ và bên ngoài cho các chức năng của Digital Q.Kubernetes.
 • kubectl - Giao diện dòng lệnh điều đó, cùng với API, đảm bảo quản lý các tài nguyên do Digital Q.Kubernetes kiểm soát.
 • etcd – Thành phần này cung cấp một bộ lưu trữ phân tán có độ tin cậy cao cho tất cả dữ liệu của cụm.
 • kubelet – Tác nhân này hoạt động trên mọi nút trong một cụm. Nó kiểm soát việc khởi chạy các vùng chứa trong một nhóm trên mọi nút và theo dõi trạng thái.
 • kube-scheduler – Bộ điều khiển chỉ định nhóm cho các nút dựa trên sự sẵn có của tài nguyên.

Để yêu cầu quyền truy cập thử vào Digital Q.Kubernetes của Diasoft, vui lòng hoàn thành mẫu bên dưới.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.