vi
Liên hệ với
chúng tôi

Hỗ trợ thiết kế UX/UI dành cho các ứng dụng web với Digital Q.Palette mã thấp

ngày 01 tháng 5 năm 2023

Digital Q.Palette của Diasoft cung cấp các công cụ mã thấp để thiết kế giao diện người dùng đơn giản và tự động tạo các ứng dụng web dựa trên các giao diện này.

UI Designer với mã thấp linh hoạt của nền tảng chứa hàng trăm thành phần để thiết kế bố cục UX/UI của ứng dụng web (nút, trường nhập, bảng màu, phông chữ, v.v.) và giúp dễ dàng tạo giao diện trực quan và thân thiện với người dùng.

Bên cạnh các trang giao diện, UI Designer cho phép thiết lập menu và chủ đề trực quan của ứng dụng cũng như định cấu hình các tham số khác, chẳng hạn như đăng nhập một lần (SSO), v.v.

Việc sử dụng các công cụ mã thấp cho phép các nhà phát triển tập trung hơn vào logic và công thái học tương tác với người dùng. Bộ mẫu được tích hợp sẵn cho bảng điều khiển, biểu diễn dạng bảng và biểu mẫu giúp xem và chỉnh sửa cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế giao diện.

Tự động tạo các ứng dụng web tăng tốc đáng kể thời gian ra mắt thị trường. Nhờ đó, người dùng có thể tạo một ứng dụng chính thức vận hành ổn định trên tất cả các thiết bị. Mã chương trình có thể được phát triển thêm bởi bất kỳ kỹ sư phần mềm nào có kỹ năng phát triển giao diện người dùng.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.