vi
Liên hệ với
chúng tôi

Triển khai thiết kế đồng bộ quy trình kinh doanh với Digital Q.BPM

ngày 2 tháng 4 năm 2024

Diasoft không ngừng đóng góp cho sự phát triển của nền tảng quản lý quy trình kinh doanh Digital Q.BPM. Hiện tại, nền tảng này cung cấp cho khách hàng tính năng thiết kế quy trình đồng bộ, cho phép nhiều người dùng cùng nhau làm việc trên cùng một sơ đồ quy trình kinh doanh bằng cách sử dụng bảng trắng trực tuyến được chia sẻ. Mỗi người dùng có thể nhìn thấy các hành động của thành viên khác trong nhóm, trong khi hệ thống tự động cập nhật ngay lập tức tất cả các thay đổi do từng người dùng thực hiện.

Trong quá trình thiết kế đồng bộ, người dùng có thể thêm bình luận vào các nút quy trình riêng lẻ hoặc vào toàn bộ quy trình và trả lời các bình luận do người dùng khác để lại. Hệ thống duy trì lịch sử của tất cả các cuộc trao đổi, và người dùng có thể theo dõi tất cả các cuộc thảo luận trong cùng một kênh liên lạc.

Trong các giải pháp truyền thống, biểu đồ quy trình chỉ lưu những thay đổi do người dùng cuối cùng thực hiện. Khi thiết kế quy trình kinh doanh, người dùng buộc phải sao chép các biểu đồ, thực hiện thay đổi trên bản sao của họ và sau đó hợp nhất các bản sao này lại.

Tính năng mới của Digital Q.BPM giúp việc thiết kế quy trình kinh doanh đồng bộ trở nên dễ dàng hơn đáng kể. Giờ đây, người dùng có thể thiết kế biểu đồ quy trình kinh doanh và thảo luận các vấn đề phát sinh trong cùng một không gian làm việc, tương tự như bảng trắng cộng tác của Miro hay bảng tương tác của Figma.

Bấm vào đây để xem quá trình thiết kế đồng bộ

Triển khai thiết kế đồng bộ quy trình kinh doanh với Digital Q.BPM

Close
Triển khai thiết kế đồng bộ quy trình kinh doanh với Digital Q.BPM

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.