vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft Tích hợp các công cụ trực quan hóa dữ liệu vào Q.Risk&Compliance

ngày 16 tháng 4 năm 2024

Diasoft đã nâng cao khả năng của nền tảng Digital Q.Risk&Compliance bằng cách kết hợp các công cụ tiên tiến để phân tích dữ liệu trực quan. Những công cụ này cung cấp khả năng mạnh mẽ để trực quan hóa, giám sát và phân tích dữ liệu, đồng thời cho phép truy cập theo thời gian thực vào thông tin chuyên sâu về tiến trình và kết quả sàng lọc các giao dịch, khách hàng và đối tác dựa trên danh sách theo dõi những người bị phạt và đáng ngờ.

Để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về quy định và thị trường đối với việc tự động hóa các nhiệm vụ AML/CFT, các công cụ chức năng linh hoạt là rất quan trọng để đảm bảo kiểm soát hiệu quả. Các công cụ trực quan hóa dữ liệu được nhúng trong nền tảng Digital Q.Risk&Compliance trao quyền cho người dùng dữ liệu toàn diện, chính xác để đưa ra quyết định sáng suốt và ứng phó kịp thời với các rủi ro được phát hiện.

Với bộ công cụ mã ngắn trực quan của nền tảng Digital Q.Sensor, người dùng có thể dễ dàng tạo và tùy chỉnh biểu đồ, bảng biểu và bảng chỉ số để phân tích chuyên sâu về các quy trình và KPI quan trọng. Ngoài ra, nền tảng này còn cung cấp các biểu đồ có thể tùy chỉnh được định cấu hình sẵn để có thể điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của người dùng.

Các chức năng mới của nền tảng Digital Q.Risk&Compliance cho phép trực quan hóa dữ liệu trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Thông tin chi tiết về các trận đấu được xác định trong một khoảng thời gian nhất định. Nền tảng trực quan hóa thông tin về các trận đấu với danh sách theo dõi được sử dụng để kiểm tra khách hàng, đối tác và giao dịch. Điều này bao gồm số lượng và tiêu chí của các trận đấu, danh sách theo dõi chứa hầu hết các trận đấu, phân tích thống kê về việc xử lý các trận đấu được phát hiện.
 • Thống kê toàn diện về các mã kiểm soát bắt buộc được gán. Các báo cáo trực quan cung cấp dữ liệu có giá trị về số lượng giao dịch đáng ngờ được xác định và mã được gán cho chúng, bao gồm cả nhận dạng đúng và sai. Điều này cho phép kiểm tra xem hệ thống có chạy chính xác hay không và tạo điều kiện điều chỉnh cấu hình hệ thống khi cần thiết.
 • Trực quan hóa các luồng tích hợp. Các biểu đồ trình bày thông tin quan trọng về sự tương tác giữa hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng và hệ thống KYC/AML. Điều này bao gồm số lượng giao dịch được truyền đi và các đối tượng kiểm soát, cùng với số liệu thống kê về phản hồi được gửi đến hệ thống công nghệ thông tin.
 • Dữ liệu về dòng tài chính. Việc trực quan hóa những dữ liệu này giúp theo dõi hiệu quả các giao dịch đáng ngờ.

Ngoài ra, nền tảng này còn cho phép tùy chỉnh riêng các công cụ trực quan hóa dữ liệu và chỉ số giám sát cho từng nhân viên, phù hợp với trách nhiệm cụ thể của họ. Điều này đảm bảo rằng các nhà quản lý AML/CFT và các chuyên gia chỉ có quyền truy cập vào thông tin liên quan đến nhiệm vụ cụ thể của họ.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.