vi
Liên hệ với
chúng tôi

Một ngân hàng lớn thúc đẩy cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hệ thống thiết lập vay theo mô hình vi dịch vụ được phát triển bởi Diasoft.

March 19, 2024

Diasoft và một trong những ngân hàng nội địa lớn nhất đã hoàn thành việc di chuyển Hệ thống thiết lập cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng sang  mô hình kiến trúc dịch vụ vi mô (microservice).

Nhờ vào cách tiếp cận kiến trúc thế hệ mới, ngân hàng hiện nay giải quyết các tác vụ kinh doanh cho vay nhanh chóng và hiệu quả hơn. Điều này cũng cho phép ngân hàng đạt được thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và giảm thiểu rủi ro hồi quy cũng như các lợi ích khác.

Ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm tín dụng dành riêng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs) bao gồm: thế chấp doanh nghiệp, các khoản vay tức thời, hạn mức tín dụng thấu chi và các lựa chọn tái cấp vốn. Mỗi sản phẩm này hiện được hỗ trợ bởi một ứng dụng riêng biệt, được thiết kế để thực hiện hiệu quả một nhiệm vụ kinh doanh cụ thể. Các ứng dụng này bao gồm một hoặc nhiều vi dịch vụ, dễ dàng sắp xếp, tổ chức và vận hành độc lập, cho phép thay đổi nhanh chóng các thông số của sản phẩm tín dụng mà không làm gián đoạn quy trình kinh doanh.

Phạm vi dự án bao gồm việc triển khai toàn diện sản phẩm "Thế chấp Doanh nghiệp" bởi đội ngũ Diasoft, trong khi các sản phẩm tín dụng khác dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs) được các chuyên gia của ngân hàng tự thiết lập, với sự hỗ trợ từ các công cụ mã ít tích hợp sẵn.

Quá trình di chuyển sang kiến trúc vi dịch vụ được hỗ trợ bởi các công cụ và bộ tăng tốc Digital Q sau đây:

 • Digital Q.BPM để thiết kế quy trình kinh doanh và quy tắc liên quan;
 • Digital Q.ProductFactory hệ thống quản lý danh mục tập trung của các sản phẩm tín dụng / gói dịch vụ và đảm bảo ra mắt các sản phẩm ngân hàng mới;
 • Digital Q.Palette được sử dụng để thiết lập các biểu mẫu giao diện người dùng (UI).

Diasoft đã tích hợp hệ thống Thiết lập Vay được triển khai với các giải pháp vi dịch vụ khác được cài đặt trong ngân hàng. Giải pháp này cũng được kết nối với dịch vụ DaData của HFLabs, dùng để tìm kiếm dữ liệu của người vay và tự động điền vào các trường trong đơn vay.

Việc chuyển đổi Hệ thống Thiết lập Vay sang kiến trúc vi dịch vụ đã giúp ngân hàng nhanh chóng thực hiện các thay đổi trong quy trình kinh doanh cho vay, nâng cao dịch vụ khách hàng, đảm bảo khả năng chịu lỗi tốt và hiệu suất cao. Công nghệ mới cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tùy chỉnh các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu thị trường. Với việc sử dụng các công cụ mã ít được hoàn thiện được từ nền tảng Digital Q, tất cả các thông số sản phẩm có thể dễ dàng điều chỉnh bởi nhân viên ngân hàng mà không cần sự tham gia của nhà cung cấp. Tất cả những lợi ích này sẽ giúp củng cố vị thế dẫn đầu của ngân hàng trên thị trường cho vay  doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB).

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.