vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft ra mắt Hệ thống Quản lý Tài liệu Điện tử (EDMS) dựa trên mô hình vi dịch vụ

ngày 15 tháng 3 năm 2024

Công ty Diasoft tự hào giới thiệu Hệ thống Quản lý Tài liệu Điện tử (EDMS) tiên tiến dựa trên mô hình vi dịch vụ và nền tảng kỹ thuật số hợp nhất Digital Q.Omnichannel. Hệ thống được cấu hình linh hoạt với sự hỗ trợ của các công cụ không cần mã hóa (no-code), đảm bảo khả năng thích ứng nhanh chóng với những thay đổi trong các quy định về luồng công việc  tài liệu điện tử mà không cần mã hóa.

Kiến trúc vi dịch vụ của Hệ thống Quản lý Tài Liệu Điện tử (EDMS) cho phép mở rộng quy mô hệ thống linh hoạt theo số lượng chi nhánh của công ty, đồng thời có thể áp dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau. Hệ thống đáp ứng nhu cầu quản lý văn bản cho các hoạt động doanh nghiệp, nhân sự và pháp lý.

Những lợi ích chính của giải pháp:

Thiết lập nhanh chóng và linh hoạt trong chế độ không cần mã. Với các công cụ không cần mã, người dùng kinh doanh dễ dàng tạo ra luồng tài liệu và quy tắc phê duyệt, thiết lập cấu trúc tổ chức, điều chỉnh chữ ký điện tử cho các loại tài liệu cụ thể, v.v. Những thay đổi như vậy không đòi hỏi kỹ năng lập trình hoặc sự tham gia của nhà cung cấp. Để thiết lập một quy trình kinh doanh phổ quát cho xử lý các tài liệu điện tử, Diasoft cung cấp các công cụ Digital Q.BPM. 

Phân công nhiệm vụ tự động. Khi hệ thống được sử dụng để thiết lập cấu trúc tổ chức và phân quyền theo chức năng, các nhiệm vụ phê duyệt và ký điện tử sẽ tự động được giao cho nhân viên có thẩm quyền. Thông báo và tác vụ của người dùng được phân bổ dựa trên trạng thái xử lý tài liệu.

Thiết lập mọi loại tài liệu điện tử. Hệ thống cho phép xây dựng và chuẩn hóa tất cả các loại tài liệu điện tử, chẳng hạn như đơn đặt hàng, đơn xin cấp, sổ sách kế toán và các tài liệu nội bộ khác. Người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng các mẫu được tạo sẵn, chỉnh sửa chúng trực tiếp trong giao diện Hệ thống Quản lý Tài Liệu Điện tử (EDMS), gửi phê duyệt và để lại ý kiến khi cần thiết.

Hỗ trợ đa dạng chữ ký điện tử.  Hệ thống Quản lý Tài Liệu Điện Tử (EDMS) của Diasoft tương thích với nhiều loại chữ ký khác nhau: chữ ký điện tử đơn giản, chữ ký điện tử nâng cao không cần chứng thực, và chữ ký điện tử nâng cao có chứng thực. Khách hàng có thể tùy chỉnh từng loại chữ ký, bao gồm thiết lập màu sắc, font chữ và số lượng thuộc tính.

Lưu trữ tài liệu. Kho lưu trữ điện tử có thể được tổ chức thông qua hệ thống lưu trữ tệp tin, tài liệu cũng có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Báo cáo trực quan. Báo cáo về luồng công việc tài liệu được tạo ra  thông qua các công cụ trực quan hóa của nền tảng phân tích Digital Q.Sensor. Người dùng có thể tạo các bảng điều khiển (dashboard) và theo dõi hiệu quả xử lý từng tài liệu, đồng thời xác định những điểm nghẽn trong quy trình kinh doanh.

Khả năng mở rộng. Hệ thống có thể mở rộng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của một nhóm công ty với bất kỳ quy mô nào. Tất cả các công ty thành viên đều hoạt động trong một môi trường thống nhất dựa trên các tiêu chuẩn chung và quyền truy cập được phân bổ.

Độ tin cậy. Kiến trúc vi dịch vụ của Hệ thống Quản lý Tài Liệu Điện tử (EDMS) không chỉ đảm bảo cấu hình và khả năng mở rộng đơn giản mà còn mang lại khả năng chịu lỗi cao và đáng tin cậy. Các vi dịch vụ hoạt động độc lập với nhau, do đó sự cố ở một dịch vụ sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của các thành phần khác trong hệ thống. Việc triển khai EDMS trên nền tảng vi dịch vụ cho phép hạn chế quyền truy cập vào các thành phần của hệ thống và quản lý chặt chẽ quyền truy cập đối với chúng.

Trao đổi tài liệu giữa các công ty và ký kết tài liệu điện tử từ xa. Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của Diasoft cung cấp khả năng thiết lập mở rộng ở chế độ không cần mã hóa, cho phépđiều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của các tổ chức trong bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.