vi
Liên hệ với
chúng tôi

Digital Q.BPM giúp khắc phục nhanh chóng các quy trình kinh doanh với chức năng gỡ lỗi mới

ngày 1 tháng 2 năm 2024

Nền tảng Digital Q.BPM mã thấp của Diasoft hiện hỗ trợ chức năng mới để gỡ lỗi từng bước các quy trình kinh doanh.

Digital Q.BPM giúp các công ty nhanh chóng số hóa các quy trình kinh doanh và đảm bảo việc thực hiện và quản lý tập trung. Khi thiết kế một quy trình nghiệp vụ, nhà phát triển thường cần xác minh xem nó có được thực thi chính xác hay không và xác định các lỗi tiềm ẩn. Trong chế độ gỡ lỗi mới, nền tảng cho phép các nhà phát triển bắt đầu thực hiện quy trình bằng cách sử dụng các điều kiện và tham số cụ thể, tạm dừng quy trình tại các nút riêng biệt, kiểm soát việc thực hiện tổng thể của quy trình và thực hiện các thay đổi cần thiết.

Việc gỡ lỗi từng bước giúp phát hiện các nút nơi quá trình nên tạm dừng, xác minh các tham số thực thi của từng nút, duyệt qua toàn bộ logic của quy trình kinh doanh, bao gồm việc chạy và kiểm tra các biểu thức tập lệnh cũng như duy trì nhật ký thực thi quy trình. Trong quá trình gỡ lỗi, nhà phát triển có thể truy cập một cách thuận tiện tất cả thông tin về việc thực hiện quy trình nghiệp vụ trong giao diện gỡ lỗi duy nhất của Digital Q.BPM.

Nếu một quy trình kinh doanh đã chạy trong môi trường sản xuất, công ty có thể lặp lại quy trình đó ở chế độ gỡ lỗi mà không làm gián đoạn các quy trình khác.

Chế độ gỡ lỗi không chỉ được sử dụng để xác minh logic tổng thể của việc thực hiện các quy trình kinh doanh mà còn giúp kiểm tra các tham số đến và đi của các bước quy trình riêng biệt, chỉnh sửa biểu thức tập lệnh, thực thi chính xác các yêu cầu REST và phân tích kết quả của chúng.

Chế độ gỡ lỗi của Q.BPM kỹ thuật số là duy nhất và giúp tăng tốc đáng kể quá trình số hóa quy trình kinh doanh. Khi phát triển và sửa đổi các quy trình, nhà phát triển không cần phải xuất bản từng phiên bản và xem lại toàn bộ quá trình thực thi ở chế độ giám sát. Chức năng mới đảm bảo kiểm soát từng bước của quy trình và các tham số của quy trình đó, đồng thời cho phép thực hiện các thay đổi cần thiết một cách nhanh chóng và xem kết quả ngay lập tức.

Kiến trúc dịch vụ nhỏ đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao, đồng thời cho phép tích hợp nhanh chóng vào mọi bối cảnh CNTT.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.