vi
Liên hệ với
chúng tôi

Watch Digital Q.ProductFactory Workshop: Creating Bank Products and Product Bundles

ngày 22 tháng 1 năm 2024

Digital Q.Product Factory can act as an accelerator to boost your digital banking business. It helps to enhance existing product management systems, speed up your Time-to-Market and reduce the cost of launch of new products and business models.

Diasoft has prepared a product Workshop to demonstrate platform tools and showcase how you can leverage Digital Q.ProductFactory to achieve your business goals. The Workshop features real business cases, success stories and the online demonstration of the technology.

In this video, you will learn how the Product Factory can help your company to

 • Quickly design and launch new digital products and services. Banks
  are striving for digital transformation to go in pace with the whirlwind business environment, but legacy core systems often do not allow easy digitalization.
 • Make changes possible and quickly implement and test your business ideas of any complexity. Clients expect financial services companies to offer new digital products that comprise more and more options, but current legacy systems cannot quickly support new product models due to their inflexibility
  and hard coding.
 • Accelerate TTM of new products and services. Design of new products
  in legacy systems often takes more than half a year. Financial institutions can quickly solve this task with the flexible microservice product factory that enables quick TTM regardless of the underlying core system.
 • Easily create product bundles. Cross-product bundles of bank and non-bank products are becoming more and more popular, but existing IT systems do not support the ability to combine products and services in product packages
  and enable flexible pricing.
 • Learn from peers:

The workshop reveals details of successful implementations and popular product use cases:

 • Case study 1: Using the Product Factory to manage loan products at a captive auto bank.
 • Case study 2: Gaining benefits from implementation of the Product Factory for support of deposit products at leading bank in the country.
 • Use Case 1: Using the Product Factory to enhance deposit products and create product bundles.
 • Use Case 2: Using the Product Factory to support the Car Lending business.

Digital Q.ProductFactory can be integrated into your existing product management systems to enhance your product offerings across different lines of business
and accelerate your current digital transformation projects:

 • Loan origination system
 • Branch banking
 • Digital channels
 • Marketplaces of financial services

Learn more at https://diasoft.com/vi/productfactory/

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.







  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.







   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.







    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.







     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)








      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.