vi
Liên hệ với
chúng tôi

TẬN DỤNG QUYẾT ĐỊNH CHO VAY TỰ ĐỘNG ĐỂ ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH KHỞI TẠO KHOẢN VAY CỦA BẠN

ngày 18 tháng 12 năm 2023

Các hệ thống ra quyết định hiện đại cho phép khởi tạo và quyết định khoản vay nhanh chóng và chính xác do ít sự tham gia của con người và việc sử dụng rộng rãi việc kiểm tra khách hàng tự động.

Hệ thống ra quyết định Digital Q Decision Support System cho phép các ngân hàng lựa chọn và thiết lập chiến lược ra quyết định tín dụng dựa trên các quy tắc ra quyết định cụ thể, ma trận tính điểm tín dụng và các thuật toán khác.

Quy trình ra quyết định

Những chiến lược như vậy được thiết lập và thực hiện như một tiêu chuẩn Quá trình BPMN và có thể hỗ trợ cả việc ra quyết định hoàn toàn tự động cũng như kết hợp các bước tự động và thủ công, có thể bao gồm những bước sau:

 • Khách hàng chấm điểm trước (đánh giá khách hàng qua ngoại hình, hành vi, phong cách nói chuyện).
 • Sàng lọc khách hàng và đơn đăng ký ban đầu dựa trên các yếu tố dừng được định cấu hình trước (thu nhập hàng tháng, mức lương đủ sống, xác minh của người sử dụng lao động, kiểm tra an ninh, kiểm tra pháp lý).
 • Sàng lọc khách hàng theo danh sách theo dõi nội bộ và bên ngoài (OFAC, Dow Jones, danh sách theo dõi của Liên Hợp Quốc, danh sách khủng bố, danh sách đen, danh sách hộ chiếu không hợp lệ, danh sách phá sản, kiểm tra ID thuế, kiểm tra số an sinh xã hội, kiểm tra lý lịch tư pháp, kiểm tra truy nã, kiểm tra ma túy, v.v.).
 • Phân tích lịch sử tín dụng nội bộ.
 • Tự động tìm kiếm các bản sao của các đơn đăng ký của khách hàng (cả trong số các đơn đăng ký hiện tại hoặc đã gửi trước đó).
 • Yêu cầu tới Cục tín dụng, xác minh điểm tín dụng (điểm của Cục tín dụng, điểm tín dụng FICO)
 • Người quản lý tài sản thế chấp kiểm tra tài sản thế chấp.
 • Tự động tính điểm tín dụng của khách hàng dựa trên chi tiết đơn xin vay bằng cách sử dụng thẻ điểm được cấu hình sẵn.
 • Tạo ma trận quyết định và các đề nghị thay thế phù hợp với điểm tín dụng và yêu cầu vay vốn của khách hàng. Dựa trên kết quả kiểm tra, người bảo lãnh có thể chỉnh sửa các thông số cho vay được yêu cầu và đưa ra các phương án cho vay phù hợp hơn với sự trợ giúp của ma trận quyết định.
 • Ra quyết định cho vay và thông báo cho khách hàng về quyết định.

Ma trận quyết định 

Ma trận quyết định so sánh các lựa chọn và tiêu chí tín dụng phù hợp với điểm tín dụng của khách hàng và các thông số khoản vay được yêu cầu (ví dụ: lãi suất, phí, khoản thanh toán hàng tháng và tổng số tiền thanh toán) và trình bày thông tin ở dạng thuận tiện nhất.

Nếu khách hàng không đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng về khoản vay được yêu cầu, ngân hàng có thể đưa ra các phương án vay khác thay vì từ chối hồ sơ. Trong trường hợp này, hệ thống tạo ra ưu đãi thay thế, tức là điều chỉnh các thông số cho vay được yêu cầu dựa trên điểm tín dụng của khách hàng.

Sử dụng quyết định ma trận, ngân hàng và bên vay có thể so sánh các thông số cho vay sau:

 • Hạn mức tín dụng tối đa
 • Số tiền thanh toán hàng tháng tối đa
 • Sản phẩm tín dụng phù hợp
 • Lãi suất
 • Thời hạn cho vay
 • Tiền đặt cọc
 • Thanh toán hàng tháng.

Ra quyết định thủ công hoặc bán thủ công

Giải pháp này cung cấp một bàn làm việc thuận tiện cho Người bảo lãnh, hỗ trợ việc đưa ra quyết định thủ công trong trường hợp có điểm tín dụng giới hạn hoặc các yêu cầu cho vay cụ thể. Việc bảo lãnh thủ công chỉ được yêu cầu trong trường hợp có tình huống gây tranh cãi, khi khoản vay tiềm năng cần có sự đánh giá bổ sung của chuyên gia. Bàn thao tác hỗ trợ những điều sau:

 • Xác minh giấy tờ của khách hàng.
 • Phân tích uy tín tín dụng của khách hàng.
 • Phân tích lịch sử tín dụng của khách hàng.
 • Ra quyết định thủ công.

Sự tham gia thấp của con người và việc sử dụng rộng rãi việc kiểm tra khách hàng tự động giúp đẩy nhanh quá trình ra quyết định tổng thể, giảm thiểu sai sót của con người và giảm thiểu rủi ro nợ xấu. Với sự tự động hóa từ đầu đến cuối của quá trình khởi tạo và quyết định khoản vay, toàn bộ quá trình khởi tạo và giải ngân khoản vay có thể được hoàn thành chỉ trong vòng 10 phút.

Giải pháp này cung cấp API cho các hệ thống kế toán và bên ngoài (core banking, văn phòng tín dụng, AML, sàng lọc khách hàng) để đảm bảo dễ dàng tích hợp vào quy trình kinh doanh của ngân hàng.

Tìm hiểu thêm về Diasoft Loan Origination System tại https://diasoft.com/loan/

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.