vi
Liên hệ với
chúng tôi

Tổ chức hoạt động học tập hiệu quả trong doanh nghiệp với Digital Q.LMS của Diasoft

ngày 19 tháng 10 năm 2023

Diasoft cung cấp một nền tảng hiệu quả cho quản lý học tập tại doanh nghiệp - Digital Q.LMS (Hệ thống Quản lý Học tập). Nền tảng này được thiết kế để tổ chức quá trình học tập hiệu quả, hỗ trợ giao tiếp giữa sinh viên và giáo viên, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kiến thức giữa các cộng đồng chuyên môn với nhau.

Digital Q.LMS là một công cụ hiệu quả giúp các công ty dễ dàng thiết kế chương trình đào tạo tổ chức thuận tiện với nhiều tài liệu đa dạng như video, văn bản, sơ đồ, bài kiểm tra và liên kết đến cả tài nguyên nội bộ và bên ngoài. Khi một khóa đào tạo đã sẵn sàng, nó có thể dễ dàng được xuất bản trên nền tảng Digital Q.Knowledge thân thiện với người dùng. Nền tảng này, được phát triển bởi Diasoft, hoạt động như một kho thông tin để lưu trữ và truy cập những thông tin có giá trị.

Digital Q.LMS sử dụng định dạng cộng đồng chuyên gia “expert community” độc đáo, cho phép các thành viên trong cộng đồng chuyên môn tự do chia sẻ kinh nghiệm của họ, tự do tạo nội dung giáo dục và phân phối nó giữa các đồng nghiệp.

Digital Q.LMS cho phép quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình đào tạo và học tập:

 • Tổ chức đào tạo trực tuyến cho nhân viên từ các chi nhánh khác nhau mà không tốn thêm chi phí.
 • Theo dõi kết quả học tập theo thời gian thực và nhận phản hồi để điều chỉnh chương trình học nhanh chóng (ví dụ, thêm hoặc xóa các mô-đun đào tạo).
 • Tạo các nhóm nhân viên và chỉ định các khóa đào tạo cho cả nhóm hoặc cho các thành viên trong nhóm được lựa chọn.
 • Tự động chỉ định các khóa đào tạo dựa trên các thông số cụ thể (ví dụ, đối với nhân viên mới). Nhân viên tự chọn thời gian đào tạo của họ tùy theo hạn chót của bản thân.
 • Thiết kế các khóa học chỉ bao gồm những thông tin cần thiết được sử dụng để giải quyết các vấn đề kinh doanh cụ thể.
 • Thông báo kịp thời cho nhân viên về các quy tắc mới của quá trình đào tạo.

Digital Q.LMS mang lại những lợi ích đáng kể cho các công ty ưu tiên phát triển chuyên môn của nhân viên. Công ty có các chuyên gia sở hữu kiến thức và kỹ năng tiên tiến nhất có thể đáp ứng một cách hiệu quả hơn đối với yêu cầu của thị trường. Điều này cho phép họ đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và cung cấp kịp thời các sản phẩm và dịch vụ phù hợp cho thị trường.

Digital Q.LMS có thể triển khai như một giải pháp độc lập hoặc kết hợp với các sản phẩm khác của Diasoft. Nền tảng này là một phần của bộ ứng dụng Quản lý nguồn nhân lực do Diasoft phát triển. Bộ ứng dụng này sẽ tự động hóa tất cả các quy trình kinh doanh liên quan đến quản lý nhân sự trong bất kỳ ngành nghề nào.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.