vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft đã tích hợp Phân tích Trực quan vào Báo cáo Theo tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

ngày 23 tháng 10 năm 2023

Diasoft đã tích hợp giải pháp Báo cáo IFRS của mình với nền tảng Digital Q.Sensor được thiết kế để theo dõi doanh nghiệp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

Sử dụng giải pháp trực quan hóa dữ liệu riêng thay vì một sản phẩm đối tác cho phép Diasoft tiếp tục giữ kiểm soát đầy đủ trên từng thành phần của giải pháp và đảm bảo tốc độ thay đổi cao, điều này đặc biệt quan trọng để tuân thủ yêu cầu quy định và thời hạn công bố của báo cáo tài chính.

Báo cáo Theo tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tự động hóa hoàn toàn quá trình chuẩn bị bộ biểu mẫu báo cáo IFRS hoàn chỉnh với các chú thích và sửa đổi, đồng thời hỗ trợ báo cáo tổng hợp nhóm. Với bộ công cụ mã ngắn của Digital Q.Sensor, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh định dạng trực quan hóa của biểu mẫu báo cáo để phù hợp với các thuật ngữ mô hình kinh doanh cụ thể. Nền tảng này hỗ trợ Bảng tổng hợp (Pivot tables) và giúp chuẩn bị bộ biểu mẫu bảng có đầy đủ khả năng phân tích chi tiết ở bất kỳ cấp độ nào.

Tổ chức hoạt động học tập hiệu quả trong doanh nghiệp với Digital Q.LMS của Diasoft

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.