vi
Liên hệ với
chúng tôi

Soglasie, một công ty bảo hiểm lớn của Nga, đã triển khai Report & Print Form Designer của Diasoft

April 23, 2021

Diasoft và Soglasie, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu ở Nga, đã hoàn thành việc triển khai Diasoft Print Form Designer ¬– một giải pháp hiện đại dựa trên Nền tảng Kinh doanh Giải pháp Bảo hiểm (Insurance Solutions Business Platform) của Diasoft. Với giải pháp này, công ty bảo hiểm hiện có thể tạo các mẫu in của riêng mình với bất kỳ độ phức tạp và mục đích nào mà không cần sự tham gia của nhà cung cấp. Đây có thể là các báo cáo, hợp đồng với tập hợp trước các chi tiết của các bên trong hợp đồng, đảm bảo, thư chính thức, đề xuất thương mại, chính sách, bản ghi nhớ và bất kỳ hình thức nào khác.

Công ty Bảo hiểm Soglasie sắp xếp hợp lý các nguồn lực của mình để tăng tốc các quy trình nội bộ và cải thiện dịch vụ khách hàng. Giải pháp hiệu suất cao, được nhóm Diasoft triển khai chỉ trong vòng ba tháng, sẽ cho phép công ty bảo hiểm lớn hợp lý hóa công việc của người dùng và giảm chi phí tạo báo cáo. Cơ chế chung được sử dụng trong sản phẩm phần mềm sẽ giúp các chuyên gia của công ty thiết kế biểu mẫu in của riêng họ ở các định dạng khác nhau (Word, Excel, PDF) dựa trên thông tin từ nhiều nguồn.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.