Soglasie, một công ty bảo hiểm lớn của Nga, đã triển khai Report & Print Form Designer của Diasoft

April 23, 2021

Diasoft và Soglasie, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu ở Nga, đã hoàn thành việc triển khai Diasoft Print Form Designer ¬– một giải pháp hiện đại dựa trên Nền tảng Kinh doanh Giải pháp Bảo hiểm (Insurance Solutions Business Platform) của Diasoft. Với giải pháp này, công ty bảo hiểm hiện có thể tạo các mẫu in của riêng mình với bất kỳ độ phức tạp và mục đích nào mà không cần sự tham gia của nhà cung cấp. Đây có thể là các báo cáo, hợp đồng với tập hợp trước các chi tiết của các bên trong hợp đồng, đảm bảo, thư chính thức, đề xuất thương mại, chính sách, bản ghi nhớ và bất kỳ hình thức nào khác.

Công ty Bảo hiểm Soglasie sắp xếp hợp lý các nguồn lực của mình để tăng tốc các quy trình nội bộ và cải thiện dịch vụ khách hàng. Giải pháp hiệu suất cao, được nhóm Diasoft triển khai chỉ trong vòng ba tháng, sẽ cho phép công ty bảo hiểm lớn hợp lý hóa công việc của người dùng và giảm chi phí tạo báo cáo. Cơ chế chung được sử dụng trong sản phẩm phần mềm sẽ giúp các chuyên gia của công ty thiết kế biểu mẫu in của riêng họ ở các định dạng khác nhau (Word, Excel, PDF) dựa trên thông tin từ nhiều nguồn.

Have you got any questions?
Contact us

Ask your question

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SỐ CHO NGÂN HÀNG VỚI CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT SỐ HIỆN ĐẠI VÀ ƯU ĐIỂM CỦA KIẾN TRÚC MICROSERVICE

     21.07.2022, 14-00:15-30 (Trực tuyến, Hà Nội)

     Để đăng ký, vui lòng điền vào mẫu đăng ký tại đây
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Webinar: Boost Your Digital Banking with Modern Digital Tools and Advantages of the Microservice Architecture

      21 July 2022, Hanoi, Vietnam
      By submitting this form, I consent to the processing of my data and information by Diasoft in accordance with the terms of the Privacy and Cookie Policy, these terms have been read and approved by me.


      * — Required fields