vi
Liên hệ với
chúng tôi

DIGITAL Q.BPM

Tùy chọn giấy phép


GIẤY PHÉP TIÊU CHUẨN
Đăng ký hàng năm
Danh sách tiêu chuẩn của các chức năng BPM
Yêu cầu giá
Tùy chọn đi kèm
 • Tối đa 3 kỹ thuật viên (người dùng đồng thời)
 • Tối đa 10 kỹ thuật viên (người dùng đồng thời)
 • 20 dịch vụ thực thi quy trình Dịch vụ thực thi quy trình không giới hạn
 • Tự động mở rộng – tối đa 3 trường hợp Tự động mở rộng không giới hạn
Khả năng
 • Thực hiện các quy trình kinh doanh (BPMN 2.0)
 • Thực thi các quy tắc kinh doanh (DMN)
 • Xử lý tác vụ người dùng
 • Giám sát các quy trình kinh doanh/ quy tắc kinh doanh
 • Tạo microservice
 • Bản đồ nhiệt quy trình kinh doanh
 • Hỗ trợ thư mục hoạt động và SSO
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu cấp doanh nghiệp
GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP
Đăng ký hàng năm
Nhiều tính năng quản lý quy trình kinh doanh hơn đối với các doanh nghiệp lớn hơn
Yêu cầu giá
Tùy chọn đi kèm
 • Tối đa 10 kỹ thuật viên (người dùng đồng thời)
 • Dịch vụ thực thi quy trình không giới hạn
 • Tự động mở rộng không giới hạn
Khả năng
 • Thực hiện các quy trình kinh doanh (BPMN 2.0)
 • Thực thi các quy tắc kinh doanh (DMN)
 • Xử lý tác vụ người dùng
 • Giám sát các quy trình kinh doanh/ quy tắc kinh doanh
 • Tạo microservice
 • Bản đồ nhiệt quy trình kinh doanh
 • Hỗ trợ thư mục hoạt động và SSO
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu cấp doanh nghiệp

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Digital Q.BPM Price List

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request Digital Q.BPM License

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Contact Us

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request a demo

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Download the product overview

      Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

      Request the benchmark report

       Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.       Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


       * — Trường bắt buộc
       Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

       Register for the Webinar

       Đăng ký hội thảo qua web:
       Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

        25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
        Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


        * — Trường bắt buộc
        Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.