vi
Liên hệ với
chúng tôi

Ngân hàng thương mại Indo ra mắt Giải pháp sàng lọc khách hàng Dịch vụ nhỏ của Diasoft

Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Ngân hàng Thương mại Indo và Diasoft thông báo đã hoàn thành dự án triển khai giải pháp Sàng lọc Khách hàng Diasoft được xây dựng trên kiến trúc dịch vụ nhỏ.

Ngân hàng đã phải nhanh chóng tự động hóa việc sàng lọc khách hàng dựa trên danh sách theo dõi những cá nhân và tổ chức đáng ngờ. Nó yêu cầu một công cụ đáng tin cậy để sàng lọc và đưa ra quyết định nhanh chóng đối với các lựa chọn phù hớp với các danh sách theo dõi khác nhau: danh sách các tổ chức và cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động cực đoan hoặc khủng bố, Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Danh sách trừng phạt hợp nhất của Liên minh Châu Âu, và những tổ chức khác.

Diasoft đã phân tích các yêu cầu của ngân hàng và đưa ra dự án thử nghiệm dựa trên giải pháp dịch vụ nhỏ của nó, một phần của nền tảng Kỹ thuật số Q.Risk & Tuân thủ rộng lớn hơn.

Do các công cụ low-code được tích hợp trước, Digital Q.Risk & Compliance dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu của ngân hàng: ngân hàng có thể thực hiện các quy trình kiểm soát của riêng mình và thêm danh sách theo dõi thay thế để sàng lọc khách hàng. Công nghệ mới đảm bảo sàng lọc theo thời gian thực đối với tất cả các giao dịch và dữ liệu khách hàng, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro giao dịch với các bên hoặc giao dịch đáng ngờ.

Toàn bộ dự án được hoàn thành trong vòng hai tháng, bao gồm phân tích trước dự án về cơ sở hạ tầng của ngân hàng, giải pháp tùy chỉnh, triển khai, đào tạo nhân viên và đi vào hoạt động.

Ngày nay, giải pháp đổi mới sáng tạo của Diasoft giúp ngân hàng hoàn thành tất cả các bước sàng lọc khách hàng một cách tự động: bắt đầu từ việc tải xuống danh sách theo dõi đến sàng lọc tự động các giao dịch với việc tạm ngưng và khóa tài khoản tùy chọn của họ. Kiến trúc dịch vụ nhỏ tiên tiến của giải pháp cho phép ngân hàng phát triển nhanh chóng và linh hoạt trong tương lai.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.