vi
Liên hệ với
chúng tôi

LIVE WEBINAR & DEMO
Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)

Đăng ký ngay

Chương trình

Digital Product Factory có thể hoạt động như một công cụ tăng tốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân hàng được số hóa của bạn. Sản phẩm giúp nâng cao các hệ thống quản lý sản phẩm hiện có, tăng tốc Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và giảm chi phí tung ra các sản phẩm và mô hình kinh doanh mới.

Đăng ký hội thảo qua web trực tiếp và bản giới thiệu ngay bây giờ để tìm hiểu tác dụng của Product Factory để

 • Nhanh chóng thiết kế và tung ra các dịch vụ và sản phẩm số mới. Các ngân hàng đang cố gắng chuyển đổi số để bắt kịp với môi trường kinh doanh như vũ bão, nhưng các hệ thống cốt lõi kế thừa thường không cho phép dễ dàng số hóa.
 • Thực hiện các thay đổi có thể thực hiện được và nhanh chóng triển khai cũng như thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh của bạn ở bất kỳ mức độ phức tạp nào. Khách hàng mong đợi các công ty dịch vụ tài chính cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số mới bao gồm ngày càng nhiều tùy chọn, nhưng các hệ thống cũ hiện tại không thể nhanh chóng hỗ trợ các mẫu sản phẩm mới do tính không linh hoạt và mã hóa cứng của chúng.
 • Đẩy nhanh TTM sản phẩm, dịch vụ mới. Thiết kế sản phẩm mới trong các hệ thống cũ thường mất hơn nửa năm. Các tổ chức tài chính có thể nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ này với nhà máy sản xuất sản phẩm dịch vụ vi mô linh hoạt cho phép TTM nhanh chóng bất kể hệ thống cốt lõi cơ bản là gì.
 • Dễ dàng tạo các gói sản phẩm. Các gói sản phẩm chéo của các sản phẩm ngân hàng và phi ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến, nhưng các hệ thống Công nghệ thông tin hiện tại không hỗ trợ khả năng kết hợp các sản phẩm và dịch vụ trong các gói sản phẩm và cho phép định giá linh hoạt.
 • Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm từ lập kế hoạch và thiết kế cho đến khi tung ra thị trường. Nhà máy sản xuất sản phẩm tập trung đảm bảo quản lý và định giá sản phẩm trên toàn doanh nghiệp cho các sản phẩm tài chính trên các khu vực địa lý và ngành nghề kinh doanh.

Hội thảo qua web sẽ giới thiệu các trường hợp kinh doanh thực tế, những câu chuyện thành công và giới thiệu công nghệ trực tuyến.


Đăng ký ngay

Chương trình

 1. Product Factory: một công nghệ đột phá để thiết kế và đưa sản phẩm và dịch vụ ra thị trường nhanh chóng.
 2. Bản giới thiệu trực tiếp: chức năng chính, thành phần, giao diện người dùng.
 3. Trường hợp sử dụng 1: Sử dụng Product Factory để tăng cường sản phẩm tiền gửi và tạo gói sản phẩm.
  • Các tính năng riêng của sản phẩm tiền gửi.
  • Bản giới thiệu trực tiếp: thiết lập các sản phẩm tiền gửi, gói sản phẩm, ra mắt các dịch vụ tiền gửi mới.
  • Nghiên cứu chuyên sâu: các ngân hàng hàng đầu hưởng lợi như thế nào từ việc triển khai Product Factory để hỗ trợ các sản phẩm tiền gửi của họ.
 4. Trường hợp sử dụng 2: Sử dụng Product Factory để hỗ trợ hoạt động kinh doanh Cho vay mua ô tô:
  • Các tính năng của sản phẩm.
  • Bản giới thiệu trực tiếp: thiết lập sản phẩm cho vay, khởi tạo khoản vay.
  • Nghiên cứu chuyên sâu: sử dụng Product Factory để quản lý các sản phẩm cho vay tại một ngân hàng tài chính lệ thuộc.
 5. Phiên họp Q&A.


Đăng ký ngay

Diễngiả: Các chuyên gia có kinh nghiệm thực tế trong chuyển đổi số thành công của các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Ngônngữ: Tiếng Việt. Được tham gia miễnphí.

Tìm hiểu thêm về Diasoft Digital Q.Product Factory

Rất mong được sớm gặp lại bạn,

Diasoft Team

For any questions, contact us at digital@diasoft.com

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.