vi
Liên hệ với
chúng tôi

Fora-Bank được kết nối tới Thị trường Dịch vụ Tài chính với Giải pháp Quản lý Thị trường của Diasoft

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021

Diasoft và Fora-Bank thông báo rằng ngân hàng đã được kết nối thành công tới thị trường dịch vụ tài chính cá nhân – Finservices Marketplace – được quản lý bởi Sở giao dịch Moscow (MOEX). Các sản phẩm tiền gửi của Fora-Bank hiện có sẵn tại finuslugi.ru trong khu vực cá nhân của cổng thông tin điện tử thị trường.

Finservices Marketplace là thị trường dịch vụ tài chính đầu tiên của Nga, nơi khách hàng có thể chọn các dịch vụ gửi tiền từ các ngân hàng khác nhau và mở tài khoản tiền gửi trực tuyến mà không cần đến văn phòng ngân hàng. Nền tảng được quản lý bởi Moscow Exchange (MOEX). Bên cạnh tiền gửi, nó cũng cung cấp các sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba từ các công ty bảo hiểm hàng đầu. Trong tương lai, thị trường cũng sẽ cung cấp các khoản vay, trái phiếu liên bang và các sản phẩm ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư khác.

Để kết nối và công bố các sản phẩm tiền gửi của mình trên Finservices Marketplace, Fora-Bank đã chọn giải pháp Quản lý Thị trường của Diasoft. Nó dựa trên kiến trúc microservice và là một phần của nền tảng kinh doanh Digital Q.Omnichannel. Nhà cung cấp đã tích hợp giải pháp Quản lý Thị trường vào bối cảnh CNTT của ngân hàng và thiết lập các quy trình kinh doanh end-to-end giữa hệ thống Quản lý tiền gửi tại văn phòng của ngân hàng và Thị trường Dịch vụ Tài chính.

Do kiến trúc microservice, Fora-Bank có thể cho phép đồng bộ hóa danh mục sản phẩm văn phòng (back-office) theo thời gian thực với giải pháp Quản lý thị trường, công bố và loại bỏ các sản phẩm ký gửi khỏi Finservices Marketplace, chấp nhận các ứng dụng khởi tạo tiền gửi và tạo các đối tượng trong hệ thống văn phòng (khách hàng, thỏa thuận tiền gửi, tài khoản). Giải pháp Quản lý thị trường của Diasoft giúp Ngân hàng quản lý các giao dịch tiền gửi của khách hàng, chẳng hạn như kích hoạt, tiện ích bổ sung (add-ons), chấm dứt tài khoản tiền gửi sớm hoặc theo lịch trình.

“Sự hiện diện của Ngân hàng trên thị trường Finservices cung cấp cho chúng tôi một kênh bán hàng trực tuyến mới. Để kết nối với nền tảng này, chúng tôi đã sử dụng một giải pháp đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng của chúng tôi trong môi trường kỹ thuật số và cho phép nhanh chóng công bố các loại sản phẩm mới khi chúng sãng sàng đưa ra thị trường, chẳng hạn như các khoản vay hoặc tài khoản doanh nghiệp”, Dmitry Orlov, Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch, Fora-Bank.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.