vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft cung cấp các công cụ hiện đại giúp quản lý hạn mức tập trung

ngày 17 tháng 3 năm 2023

Giải pháp Limit Management của Diasoft giúp tự động hóa quá trình quản lý hạn mức và được sử dụng để kiểm soát toàn bộ chính sách hạn mức của một tổ chức tài chính. Đây là một sản phẩm độc lập được xây dựng trên kiến trúc vi dịch vụ*. Sản phẩm này có thể tích hợp với bất kỳ giải pháp CNTT nào của ngân hàng và cho phép thu thập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu bên ngoài. Sản phẩm này là một phần của nền tảng Digital Q.Risk&Compliance.

Các hạn mức được sử dụng để quản lý các sản phẩm và quy trình khác nhau của các tổ chức tài chính. Các quy tắc hạn mức thường được tạo riêng cho từng đơn vị kinh doanh trong các hệ thống CNTT khác nhau. Trong tình huống này, rất khó để hỗ trợ các thuật toán phổ biến để thiết lập và kiểm soát tổng thể hiệu quả các hạn mức của công ty. Giải pháp Limit Management của Diasoft đảm bảo thiết lập và quản lý tập trung các loại hạn mức khác nhau, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động và tài chính.

Sản phẩm cung cấp nhiều tùy chọn để thiết lập giới hạn linh hoạt. Chúng có thể được xác định bởi mục tiêu, đối tượng kiểm soát, điều khoản, đơn vị kinh doanh, nhóm khách hàng và các thông số khác. Bộ công cụ sản phẩm hỗ trợ các hệ thống phân cấp và cấu trúc linh hoạt của các quy tắc hạn mức, đồng thời cho phép lựa chọn các chiến lược và phương tiện kiểm soát cụ thể ở từng cấp độ.

Giải pháp Limit Management của Diasoft đảm bảo kiểm soát trực tuyến tự động và hậu kiểm soát các hạn mức. Nếu bạn có nhu cầu vượt quá hạn mức nào đó, hành động này phải được nhân viên ngân hàng chấp nhận với sự trợ giúp của tính năng sản phẩm tương ứng. Giải pháp này cũng cho phép đặt trước hạn mức cho các giao dịch theo kế hoạch. Với chức năng này, người dùng có thể nhập trước số tiền của giao dịch trong tương lai để nó không vượt quá tổng hạn mức.

Giải pháp Limit Management tích hợp các công cụ phân tích của nền tảng Digital Q.Sensor được sử dụng để giám sát các quy trình kinh doanh và tạo bảng điều khiển phân tích. Điều này cho phép hợp nhất thông tin về các loại hạn mức khác nhau giúp kiểm tra và kiểm soát toàn diện các quy tắc hạn mức.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.