vi
Liên hệ với
chúng tôi

Các công cụ Q.BPM kỹ thuật số tạo điều kiện phát triển hệ thống khởi tạo khoản vay và hợp lý hóa việc ra quyết định

Ngày 08 tháng 9 năm 2022

Các quy trình kinh doanh khởi tạo khoản vay được coi là một trong những quy trình phức tạp nhất trong ngành dịch vụ tài chính. Chúng liên quan đến các đơn vị kinh doanh khác nhau và các kênh giao tiếp với khách hàng, bao gồm các kênh từ xa, các chi nhánh thực và các điểm tiếp xúc đối tác. Ngoài ra, các tổ chức tài chính phải đối mặt với những thách thức do thay đổi chiến lược kinh doanh, các yêu cầu quy định và tung ra các sản phẩm tín dụng mới. Đó là lý do tại sao các công ty dịch vụ tài chính cần các công cụ có thể hỗ trợ thời gian nhanh chóng để đưa ra thị trường các dịch vụ và cập nhật tín dụng mới, cho phép họ dễ dàng thay đổi các điều khoản tín dụng, tăng tốc và liên tục cải thiện dịch vụ khách hàng.

Diasoft cung cấp nền tảng Q.BPM kỹ thuật số để phát triển hệ thống khởi tạo và ra quyết định cho vay. Nền tảng cung cấp các công cụ mã thấp để thiết kế và giám sát các quy trình kinh doanh, đảm bảo khả năng chịu lỗi của các hệ thống tải cao và cho phép cộng tác hiệu quả giữa người dùng từ các đơn vị kinh doanh khác nhau trong cùng một môi trường thông tin. Kiến trúc microservice của các thành phần nền tảng hỗ trợ hiệu suất cao, phân phối nhanh các thay đổi và khả năng mở rộng giải pháp nhanh chóng.

Để quản lý các quy trình kinh doanh, tạo và hợp lý hóa hệ thống ra quyết định, Q.BPM Kỹ thuật số cung cấp các công cụ đặc biệt cho phép sử dụng cây quyết định và ma trận dưới dạng sơ đồ DMN. Để tính điểm tín dụng cho việc phê duyệt các đơn xin vay, hệ thống hỗ trợ các quy tắc nghiệp vụ có thể cấu hình linh hoạt. Nền tảng này cũng cung cấp các bộ điều hợp tích hợp trước để tích hợp với các dịch vụ bên ngoài, chẳng hạn như Cục tín dụng, Chính phủ điện tử, hệ thống chấm điểm để đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng.

Nền tảng công nghệ Q.BPM Kỹ thuật số có sẵn như một giải pháp sẵn có và có thể được các tổ chức tài chính sử dụng để phát triển nội bộ hệ thống khởi tạo khoản vay và quy trình kinh doanh cho vay của họ. 

Tìm hiểu thêm về Q.BPM Kỹ thuật số tại https://diasoft.com/bpm

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.