vi
Liên hệ với
chúng tôi

Digital Q.BPM của Diasoft Giúp chuyển đổi các quy trình kinh doanh sang kỹ thuật số

Thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Nền tảng công nghệ Digital Q.BPM của Diasoft được thiết kế để chuyển đổi các quy trình kinh doanh của bất kỳ tổ chức nào sang định dạng kỹ thuật số và hỗ trợ quản lý tập trung. Nền tảng này là một phần của hệ sinh thái chuyển đổi kỹ thuật số Digital Q của Diasoft.

Digital Q.BPM cung cấp các công cụ và công nghệ để số hóa các quy trình kinh doanh ở mọi mức độ phức tạp. Nó cũng cho phép các doanh nghiệp phân tích và sắp xếp hợp lý các quy trình kinh doanh một cách hiệu quả, nhanh chóng phát hiện và khắc phục các nút thắt cổ chai.
Nền tảng này sử dụng BPMN 2.0 để thiết kế các quy trình kinh doanh và sơ đồ DMN cho các quy tắc kinh doanh. Kiến trúc dịch vụ nhỏ và các công cụ phát triển low-code được tích hợp sẵn đảm bảo hiệu suất cao, thời gian đưa ra thị trường nhanh chóng, thiết kế và quản lý quy trình kinh doanh thân thiện với người dùng.

Các thành phần và khả năng của nền tảng:

 • Thiết kế quy trình kinh doanh: Một tập hợp các công cụ low-code được sử dụng để thiết kế các quy trình kinh doanh, thiết lập logic và quy tắc, xuất bản chúng trong dịch vụ nhỏ, tạo đăng ký các quy trình kinh doanh và nhóm các quy trình theo ngành nghề kinh doanh.
 • Quy trình kinh doanh: Các vi dịch vụ và thư viện sẵn sàng sử dụng để khởi chạy và thực hiện các quy trình kinh doanh đã thực hiện. Để hỗ trợ thực thi các quy trình kinh doanh và quy tắc kinh doanh, nền tảng này cho phép tự động tạo các dịch vụ nhỏ dựa trên hình ảnh cơ bản.
 • Giám sát quy trình: Công cụ theo dõi trực quan việc thực hiện các quy trình kinh doanh. Mặc dù tất cả các quy trình kinh doanh đều được thực hiện trong các dịch vụ nhỏ riêng biệt, nhưng nền tảng này vẫn cung cấp một giao diện chung để theo dõi và phân tích chúng. Dữ liệu thống kê thu thập được giúp xác định các điểm nghẽn trong quy trình kinh doanh và biện pháp khắc phục.
 • Quản lý nhiệm vụ người dùng: Nền tảng cung cấp các công cụ thiết lập thuật toán phân bổ nhiệm vụ và chức năng của từng quy trình giữa các nhân viên, quản lý khối lượng công việc cá nhân. Tất cả nhân viên hoặc khách hàng của công ty đều làm việc trong một giao diện người dùng duy nhất mà không cần phải sử dụng một số hệ thống riêng biệt.

Kỹ thuật số Q.BPM cho phép trực quan hóa các quy trình kinh doanh và trình bày thông tin nhân viên và đơn vị kinh doanh tham gia vào mỗi quy trình một cách thuận tiện. Điều này đặc biệt quan trọng khi một quy trình kinh doanh liên quan đến một số đơn vị kinh doanh. Nền tảng này giúp nhân viên hoàn thành tốt chức năng của mình, thông báo kịp thời các nhiệm vụ được giao, kiểm soát thời hạn, ngăn ngừa nhầm lẫn trong quy trình và không cần bất kỳ sự kiểm soát thủ công nào.

Việc tạo ra một hệ thống quy trình kinh doanh minh bạch, được cấu trúc tốt cho phép lập kế hoạch và quản lý hoạt động hiệu quả hơn, giảm khối lượng công việc và đảm bảo kết quả tốt hơn ở tất cả các giai đoạn của quy trình kinh doanh.

Q.BPM kỹ thuật số là một nền tảng đa ngành và có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.