vi
Liên hệ với
chúng tôi

Các công cụ sàng lọc khách hàng (Customer Screening) của Diasoft giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro về danh tiếng của họ

May 28, 2021

Diasoft đã tung ra bản cập nhật giải pháp Digital Q Customer Screening được xây dựng trên kiến trúc microservice. Giải pháp đảm bảo tự động sàng lọc trực tuyến tất cả các giao dịch, khách hàng và đối tác của một tổ chức tài chính, giúp nó giảm thiểu rủi ro danh tiếng liên quan đến các khách hàng và các giao dịch đáng ngờ.

Digital Q Customer Screening cho phép tải xuống không giới hạn danh sách tùy chỉnh và danh sách tiêu chuẩn để sàng lọc khách hàng. Mỗi danh sách tùy chỉnh đại diện cho một microservice riêng biệt có thể được cài đặt độc lập hoặc cài đặt cùng các danh sách khác, dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Giải pháp hỗ trợ kiểm tra tự động các giao dịch và cho phép tạm dừng các giao dịch đáng ngờ. Trong trường hợp tự động sàng lọc toàn bộ danh sách khách hàng, giải pháp cho phép khóa tài khoản của những khách hàng khả nghi. Các chức năng khác bao gồm lưu lịch sử các lần quét với danh sách theo dõi, ghi nhật ký hành động của người dùng và tạo báo cáo về các lần quét. Việc sàng lọc có thể được thực hiện cả khi thêm và chỉnh sửa khách hàng hoặc giao dịch. Nếu một ngân hàng tải xuống một danh sách mới hoặc danh sách cập nhật, giải pháp sẽ sàng lọc tất cả các khách hàng hiện tại để dựa vào nó. Ví dụ, khi danh sách những kẻ khủng bố được cập nhật, giải pháp cho phép sàng lọc tất cả các khách hàng của ngân hàng để kiểm tra xem có trùng khớp với những tên mới được thêm vào danh sách hay không.

Giải pháp hỗ trợ chuyển ngữ, được sử dụng để chuyển đổi các ký tự từ hệ thống chữ viết này sang hệ thống chữ viết khác và thuật toán truy gốc, được sử dụng để truy gốc của một mục nhập gốc. Nó cũng cung cấp công cụ tìm kiếm tương tự. Với thuật toán nâng cao này, kết quả tìm kiếm không chỉ bao gồm các bản ghi khớp chính xác với tên đầu vào mà còn bao gồm các bản ghi có cách viết tương tự. Nếu giải pháp tìm thấy kết quả phù hợp tích cực, giải pháp sẽ thông báo cho nhân viên ngân hàng ngay bằng email hoặc tin nhắn.

Giải pháp đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của AML và CTF, hỗ trợ các chính sách bảo mật nội bộ và nhận dạng khách hàng, đồng thời cung cấp các công cụ giám sát các giao dịch nhằm đảm bảo phát triển kinh doanh ổn định.

Giải pháp là một phần của nền tảng Diasoft’s Digital Q Risk & Compliance. Bên cạnh Sàng lọc khách hàng (Customer Screening), nền tảng kinh doanh này bao gồm các giải pháp CRS (Common Reporting Standard) và Quản lý giới hạn (Limit Management).

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.