vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft đã hỗ trợ Rosbank, một phần của Societe Generale Group, trong Dự án thành lập chi nhánh ô tô Rosbank

Tháng 7 năm 2021

Đầu năm nay, Rosbank đã hoàn tất việc sáp nhập với Ngân hàng Rusfinance, một trong những công ty dẫn đầu thị trường cho vay mua ô tô ở Nga. Việc tổ chức lại dẫn đến việc thành lập chi nhánh mới - Rosbank Auto - cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho vay mua ô tô, sản phẩm cho thuê, mua bán ô tô và cho thuê ô tô dài hạn cùng với các sản phẩm ngân hàng truyền thống. Diasoft đảm bảo tích hợp chi nhánh mới với trụ sở chính và các chi nhánh khác của ngân hàng, đồng thời hỗ trợ trao đổi thanh toán, làm việc chứng từ tập trung và chuyển đổi số dư.

Ngân hàng Rusfinance đã sử dụng các giải pháp Diasoft để hỗ trợ các khoản thanh toán và quyết toán của mình trong nhiều năm, điều này đã trở thành một tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn Diasoft làm đối tác công nghệ trong việc sáp nhập. Các chuyên gia của Diasoft đã chuyển đổi tuyến đường thanh toán, chuẩn hóa quy trình thanh toán và hỗ trợ trao đổi thanh toán ở định dạng SWIFT và UFEBS (Định dạng thống nhất của thông báo điện tử của các ngân hàng Nga). Tất cả các khoản thanh toán của Rosbank Auto hiện được gửi đến Ngân hàng Nga thông qua trung tâm thanh toán tập trung của Rosbank.

Một nhiệm vụ quan trọng khác trong dự án này là chuyển đổi số dư của Ngân hàng Rusfinance trước đây và tạo ra số dư của Rosbank Auto. Dự án cũng bao gồm tích hợp quy trình chứng từ của ngân hàng Rusfinance trước đây vào quy trình chứng từ của Rosbank.

“Từ quan điểm công nghệ, trong khi thành lập chi nhánh mới, chúng tôi tập trung vào việc giảm thiểu thời gian tiếp thị và hỗ trợ các dự án trong tương lai để số hóa các quy trình kinh doanh. Với sự hỗ trợ của Diasoft, chúng tôi đã triển khai một nền tảng công nghệ hiệu quả, điều này sẽ giúp chúng tôi củng cố vị trí hàng đầu của mình trong thị trường cho vay ô tô của Nga”, Alexander Taratorin nhận xét, Giám đốc CNTT, Rosbank.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.