vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft ra mắt Hệ thống Quản lý Quyết định trong Kiến trúc Microservice

15 tháng 6 năm 2022

Diasoft thông báo rằng họ đã ra mắt Hệ thống quản lý quyết định mới dựa trên kiến ​​trúc microservice. Sản phẩm là một phần của nền tảng Digital Q.Omnichannel và được sử dụng như một thành phần của các giải pháp khởi tạo khoản vay.

Hệ thống quản lý quyết định Diasoft phân tích dữ liệu người vay từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như văn phòng tín dụng và danh sách theo dõi (danh sách đen, danh sách phá sản, khủng bố, danh sách theo dõi AML và các danh sách khác). Sản phẩm tự động tính toán mức độ tín nhiệm của người đi vay và đưa ra các quyết định về việc giải ngân khoản vay. Nó cũng có thể được sử dụng để tính toán ma trận cung cấp sản phẩm.

Danh sách các thành phần của Hệ thống quản lý quyết định bao gồm bảo đảm workbench. Nếu đơn xin vay xuất hiện trong vùng xám và việc ra quyết định tự động là không thể, người bảo lãnh có thể phân tích mức độ tín nhiệm của bên vay và đưa ra quyết định cho vay phù hợp theo cách thủ công.

Hệ thống cho phép cấu hình linh hoạt các quy tắc kinh doanh, ma trận tính điểm và các thước đo khác được sử dụng để ra quyết định cho vay. Tất cả các chiến lược và quy tắc được ghi lại tự động và người dùng có thể xác minh bất kỳ kiểm tra nào đã hoàn thành. Nền tảng phân tích Digital Q.Sensor cho phép khách hàng tạo bảng điều khiển phân tích ngay trong sản phẩm. Với các bảng điều khiển này, người dùng có thể theo dõi các quy trình và nhận thông tin về các lý do phê duyệt hoặc từ chối khoản vay trong thời gian thực.

Hệ thống quản lý quyết định hỗ trợ các ngôn ngữ Java Script, Python và Groovy được nhúng và có thể được sử dụng ở hai chế độ. Ở chế độ đầu tiên, hệ thống làm việc với dữ liệu mảng được tích lũy trong quá trình xử lý các ứng dụng; ở chế độ thứ hai, nó làm phong phú dữ liệu bằng cách sử dụng các bộ điều hợp tích hợp sẵn cho các hệ thống bên ngoài: chính phủ điện tử, văn phòng tín dụng, ngân hàng lõi, AML và các hệ thống khác.

Công nghệ hiện đại và các công cụ phát triển low-cod giúp giảm đáng kể thời gian đưa ra thị trường để cập nhật sản phẩm phù hợp với các chiến lược rủi ro thay đổi của ngân hàng. Kiến trúc microservice đảm bảo khả năng chịu lỗi cao của sản phẩm, khả dụng 24/7 và cập nhật độc lập các thành phần sản phẩm riêng biệt mà không cần tạm dừng hoạt động.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.