vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft tích hợp các công cụ quản lý dữ liệu và trực quan hóa số liệu vào Báo cáo MIS

ngày 24 tháng 4 năm 2023

Diasoft MIS Reporting được thiết kế để lập các báo cáo nội bộ của công ty về khả năng sinh lời và tính thanh khoản của doanh nghiệp, đồng thời giúp các doanh nghiệp ước tính hiệu suất tiềm năng của các dự án đang triển khai và trong tương lai, đồng thời đánh giá những cơ hội kinh doanh mới.

Trong điều kiện kinh doanh luôn thay đổi, các nhà quản lý công ty phải có những thông tin chính xác và cập nhật nhất về hoạt động kinh doanh của mình. Diasoft MIS Reporting hỗ trợ đo lường các số liệu kinh doanh để đưa ra những quyết định quản lý sáng suốt và giúp phân tích hiệu quả tài chính của toàn công ty và các đơn vị kinh doanh riêng biệt.

Nhờ kiến trúc vi dịch vụ, sản phẩm đảm bảo hiệu suất cao và xử lý nhanh lượng lớn dữ liệu để phân tích chuyên sâu các chỉ số kinh doanh, tạo điều kiện tích hợp và cung cấp các công cụ để quản lý và trực quan hóa dữ liệu, giúp đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả hơn. Công ty có thể nhanh chóng thiết kế lại hoặc cải thiện các biểu mẫu báo cáo quản lý và trình bày kết quả bằng cách sử dụng hơn 250 định dạng trực quan thay vì các bảng tiêu chuẩn.

Lập báo cáo quản trị bao gồm các bước sau:

 1. Đánh dấu và làm giàu dữ liệu với các kích thước phân tích quản lý.
 2. Tính toán tổng hợp cho các công cụ tài chính (danh mục đầu tư tín dụng, giao dịch nội bộ, chứng khoán, v.v.).
 3. Kiểm soát chất lượng dữ liệu đối với cả hệ thống hồ sơ và dữ liệu tổng hợp.
 4. Điều chỉnh báo cáo quản trị, phân bổ doanh thu, chi phí.
 5. Trực quan hóa các báo cáo trong bảng điều khiển và biểu mẫu in.

Sản phẩm sử dụng các công cụ của hai nền tảng công nghệ: Digital Q.DataFlows được thiết kế để quản lý dữ liệu và Digital Q.Sensor đảm bảo trực quan hóa dữ liệu và phân tích các chỉ số.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.