vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft giúp các doanh nghiệp quản lý sản phẩm tập trung với danh mục sản phẩm linh hoạt

Thứ Hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Diasoft giúp các doanh nghiệp từ các ngành khác nhau tạo ra một kho danh mục sản phẩm và quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu, đánh giá sản phẩm dựa trên tính độc đáo Digital Q.ProductCatalog. Giải pháp này là một phần của hệ sinh thái chuyển đổi kỹ thuật số được gây dựng bởi Diasoft. Nó cung cấp một danh mục tỷ giá duy nhất, một công cụ lập lịch biểu tỷ giá chung linh hoạt và các quy tắc tính toán tỷ lệ để tham số hóa các thuật toán tính toán phức tạp.

Digital Q.ProductCatalog hỗ trợ cấu trúc có thể tùy chỉnh linh hoạt của các thông số và tỷ lệ sản phẩm, trong khi các công cụ phát triển low-code cho phép người dùng nhanh chóng thiết lập các sản phẩm mới và công cụ sửa đổi tỷ lệ, sửa đổi giải pháp và thử nghiệm dài hạn. Do các tính năng này, các sản phẩm mới sẽ sẵn sàng được sử dụng cho khách hàng ngay sau khi được thiết lập. Giải pháp giúp cải thiện thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và tạo ra một hệ thống tổng thể dùng trong lưu trữ và quản lý dữ liệu sản phẩm, mức thuế suất.

Danh mục nhận dữ liệu trên tất cả các yêu cầu hệ thống, chẳng hạn như các yêu cầu về sản phẩm phù hợp nhất cho một khách hàng cụ thể. Hệ thống cung cấp dữ liệu về sản phẩm, mức giá và các điều khoản cùng điều kiện dịch vụ phù hợp tùy thuộc vào phân khúc khách hàng, kênh bán hàng hoặc địa điểm.

Giải pháp có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ IT landscape cùng REST APIs và sự trao đổi hướng sự kiện (event-driven exchange). Các công nghệ hiện đại và kiến trúc dịch vụ vi mô (microservice) làm cho giải pháp trở nên phổ biến và đảm bảo giao tiếp ổn định với các hệ thống bên ngoài đồng thời mở rộng linh hoạt trong trường hợp tích hợp các ứng dụng mới với hệ thống tổng thể.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.