vi
Liên hệ với
chúng tôi

Diasoft tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý các gói sản phẩm

Thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022

Để có được khách hàng mới và trung thành, hầu hết các ngân hàng đều cung cấp các sản phẩm đóng gói. Với các dịch vụ như vậy, khách hàng nhận được các dịch vụ tài chính toàn diện đáp ứng hầu hết các nhu cầu tài chính của họ với các điều khoản và điều kiện tốt hơn, đồng thời cũng được hưởng các cơ hội và đặc quyền bổ sung.

Để tạo và thiết lập các sản phẩm đóng gói và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý các hợp đồng dịch vụ tương ứng, Diasoft cung cấp một sản phẩm đặc biệt “Quản lý các gói sản phẩm của khách hàng”, một phần của nền tảng sản phẩm chéo Kỹ thuật số Q.ProductCatalog.

“Quản lý các gói sản phẩm của khách hàng” được sử dụng để lưu trữ dữ liệu về các gói sản phẩm bán cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp: thông tin chi tiết về khách hàng, tình trạng và thời hạn hợp đồng, danh sách các sản phẩm được bao gồm trong một gói, danh sách các dịch vụ và chiết khấu có sẵn cho gói đang hoạt động, tài khoản tính phí của khách hàng. Sản phẩm hỗ trợ toàn bộ vòng đời của mỗi hợp đồng và cho phép kết nối các gói sản phẩm mới hoặc thay đổi các gói hiện có, chỉnh sửa danh sách các dịch vụ hiện có, chấm dứt hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng hoặc trong trường hợp chưa thanh toán phí. Sản phẩm cũng được sử dụng để kiểm soát các điều khoản gói sản phẩm và xác định các vi phạm.

“Quản lý gói sản phẩm của khách hàng” được xây dựng trên kiến trúc dịch vụ nhỏ với việc sử dụng các công nghệ hiện đại. Nó có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ bối cảnh CNTT nào với sự trợ giúp của các API REST kinh doanh và các kênh sự kiện.

“Management of customer product packages” is built on the dịch vụ nhỏ architecture with the use of modern technologies. It can be easily integrated into any IT landscape with the help of business REST APIs and event channels.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.