vi
Liên hệ với
chúng tôi

Ngân hàng Thương mại Indo Bank Hỗ trợ Trao đổi Dữ liệu Điện tử với Dịch vụ Thừa phát lại Liên bang Dựa trên Giải pháp Diasoft

1 tháng 11 năm 2022

Ngân hàng Thương mại Indo đã hoàn thành dự án tự động hóa việc trao đổi tài liệu với Dịch vụ Thừa phát lại Liên bang dựa trên giải pháp Diasoft “Tích hợp với Dịch vụ Thừa phát lại Liên bang”, một phần của nền tảng Digital Q.Omnichannel.  Giải pháp đảm bảo xử lý hàng ngày khoảng 100 nghìn văn bản đến từ Dịch vụ Thừa phát lại Liên bang và nhanh chóng cung cấp phản hồi 24/7 cho các yêu cầu của Thừa phát lại tòa án.

Sản phẩm “Tích hợp với Dịch vụ Thừa phát lại Liên bang” tự động xử lý các yêu cầu từ thừa phát lại, chuẩn bị và gửi phản hồi của ngân hàng cho dịch vụ thừa phát lại về tài khoản, quỹ, két an toàn của ngân hàng đã thuê và tài sản có được theo các hợp đồng cho vay. Sản phẩm cũng cho phép tự động xử lý tất cả các loại phán quyết của Thừa phát lại. Bên cạnh việc triển khai sản phẩm phần mềm, phạm vi dự án còn bao gồm thử nghiệm tích hợp và hỗ trợ đăng ký ngân hàng trong hệ thống Chính phủ điện tử.

Việc tích hợp cho phép ngân hàng giảm cường độ lao động chuẩn bị các tài liệu cho Dịch vụ Thừa phát lại Liên bang và đáp ứng các yêu cầu quy định đối với việc trao đổi tài liệu đó.

Ngân hàng Thương mại Indo là liên doanh của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và Ngân hàng Canara - những công ty hàng đầu trong ngành ngân hàng Ấn Độ. Ngân hàng Thương mại Indo là ngân hàng một văn phòng tập trung vào các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp và hoạt động thị trường chứng khoán.

Liên hệ
với chúng tôi

QUÝ KHÁCH BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO KHÔNG?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Đưa ra câu hỏi của Quý khách

Contact Us

  Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


  * — Trường bắt buộc
  Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

  Request a demo

   Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


   * — Trường bắt buộc
   Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

   Download the product overview

    Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


    * — Trường bắt buộc
    Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

    Request the benchmark report

     Vui lòng để lại lời nhắn của anh/chị vào biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi anh/chị trong thời gian sớm nhất.     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


     * — Trường bắt buộc
     Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.

     Register for the Webinar

     Đăng ký hội thảo qua web:
     Sử dụng Product Factory để nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ & sản phẩm số cho ngân hàng của bạn

      25 tháng 5 năm 2023, 14-00:15-30 (Hà Nội)
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý với việc Diasoft xử lý dữ liệu và thông tin của tôi theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Cookie, những điều khoản này tôi đã đọc và chấp thuận.


      * — Trường bắt buộc
      Bằng việc gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.