de
Kontakt

Tổ chức hoạt động học tập hiệu quả trong doanh nghiệp với Digital Q.LMS của Diasoft

ngày 19 tháng 10 năm 2023

Diasoft cung cấp một nền tảng hiệu quả cho quản lý học tập tại doanh nghiệp - Digital Q.LMS (Hệ thống Quản lý Học tập). Nền tảng này được thiết kế để tổ chức quá trình học tập hiệu quả, hỗ trợ giao tiếp giữa sinh viên và giáo viên, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kiến thức giữa các cộng đồng chuyên môn với nhau.

Digital Q.LMS là một công cụ hiệu quả giúp các công ty dễ dàng thiết kế chương trình đào tạo tổ chức thuận tiện với nhiều tài liệu đa dạng như video, văn bản, sơ đồ, bài kiểm tra và liên kết đến cả tài nguyên nội bộ và bên ngoài. Khi một khóa đào tạo đã sẵn sàng, nó có thể dễ dàng được xuất bản trên nền tảng Digital Q.Knowledge thân thiện với người dùng. Nền tảng này, được phát triển bởi Diasoft, hoạt động như một kho thông tin để lưu trữ và truy cập những thông tin có giá trị.

Digital Q.LMS sử dụng định dạng cộng đồng chuyên gia “expert community” độc đáo, cho phép các thành viên trong cộng đồng chuyên môn tự do chia sẻ kinh nghiệm của họ, tự do tạo nội dung giáo dục và phân phối nó giữa các đồng nghiệp.

Digital Q.LMS cho phép quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình đào tạo và học tập:

 • Tổ chức đào tạo trực tuyến cho nhân viên từ các chi nhánh khác nhau mà không tốn thêm chi phí.
 • Theo dõi kết quả học tập theo thời gian thực và nhận phản hồi để điều chỉnh chương trình học nhanh chóng (ví dụ, thêm hoặc xóa các mô-đun đào tạo).
 • Tạo các nhóm nhân viên và chỉ định các khóa đào tạo cho cả nhóm hoặc cho các thành viên trong nhóm được lựa chọn.
 • Tự động chỉ định các khóa đào tạo dựa trên các thông số cụ thể (ví dụ, đối với nhân viên mới). Nhân viên tự chọn thời gian đào tạo của họ tùy theo hạn chót của bản thân.
 • Thiết kế các khóa học chỉ bao gồm những thông tin cần thiết được sử dụng để giải quyết các vấn đề kinh doanh cụ thể.
 • Thông báo kịp thời cho nhân viên về các quy tắc mới của quá trình đào tạo.

Digital Q.LMS mang lại những lợi ích đáng kể cho các công ty ưu tiên phát triển chuyên môn của nhân viên. Công ty có các chuyên gia sở hữu kiến thức và kỹ năng tiên tiến nhất có thể đáp ứng một cách hiệu quả hơn đối với yêu cầu của thị trường. Điều này cho phép họ đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và cung cấp kịp thời các sản phẩm và dịch vụ phù hợp cho thị trường.

Digital Q.LMS có thể triển khai như một giải pháp độc lập hoặc kết hợp với các sản phẩm khác của Diasoft. Nền tảng này là một phần của bộ ứng dụng Quản lý nguồn nhân lực do Diasoft phát triển. Bộ ứng dụng này sẽ tự động hóa tất cả các quy trình kinh doanh liên quan đến quản lý nhân sự trong bất kỳ ngành nghề nào.

Have you got any questions?
Contact us

Ask your question

Contact Us

  Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie die Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.  BDurch das Ausfüllen und Absenden dieses Formulars stimme ich der Verarbeitung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten durch Diasoft gemäß den Bestimmungen der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie zu, diese Bedingungen wurden von mir gelesen und genehmigt.


  * — benötigte Felder

  Request a demo

   Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie die Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.   BDurch das Ausfüllen und Absenden dieses Formulars stimme ich der Verarbeitung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten durch Diasoft gemäß den Bestimmungen der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie zu, diese Bedingungen wurden von mir gelesen und genehmigt.


   * — benötigte Felder
   Durch das Ausfüllen und Absenden dieses Formulars stimme ich der Verarbeitung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten

   Download the product overview

    Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie die Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.    BDurch das Ausfüllen und Absenden dieses Formulars stimme ich der Verarbeitung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten durch Diasoft gemäß den Bestimmungen der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie zu, diese Bedingungen wurden von mir gelesen und genehmigt.


    * — benötigte Felder
    Durch das Ausfüllen und Absenden dieses Formulars stimme ich der Verarbeitung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten

    Request the benchmark report

     Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie die Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.     BDurch das Ausfüllen und Absenden dieses Formulars stimme ich der Verarbeitung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten durch Diasoft gemäß den Bestimmungen der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie zu, diese Bedingungen wurden von mir gelesen und genehmigt.


     * — benötigte Felder
     Durch das Ausfüllen und Absenden dieses Formulars stimme ich der Verarbeitung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten

     Register for the Webinar

     Using a Product Factory to quickly design and launch digital products & services for your bank

      25 May 2023, 14-00:15-30, Hanoi, Vietnam
      By submitting this form, I consent to the processing of my data and information by Diasoft in accordance with the terms of the Privacy and Cookie Policy, these terms have been read and approved by me.


      * — Required fields